Informacje dla Akcjonariuszy

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Dane rejestrowe spółki

2LOOP TECH SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
Numer KRS: 0000899313
REGON: 146258691
NIP: 7010351673
Adres: ul. MIODOWA 1, 00-080 WARSZAWA
Sąd rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Statut spółki

Statut spółki 2loop Tech S.A. – POBIERZ

Kapitał zakładowy

315 784,30 PLN w pełni opłacony

Zarząd spółki

Zarząd spółki jest jednoosobowy.

Maciej Tora – Prezes Zarządu

Zachęcamy do zapoznania się z biogramem: https://2loop.tech/#o-nas

Rada Nadzorcza

Grzegorz Kujawski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Aleksandra Hanzel
Artur Kozłowski
Marcin Krzemiński
Barbara Tora
Barbara Sissons

Zachęcamy do zapoznania się z biogramami: https://2loop.tech/#o-nas

Rejestr Akcjonariuszy

Rejestr Akcjonariuszy Spółki prowadzi spółka pod firmą Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008665
Link do strony Domu Maklerskiego BDM: https://www.bdm.pl/
Link do podstrony dotyczącej Rejestru Akcjonariuszy: https://www.bdm.pl/rejestr-akcjonariuszy
Pytania i Odpowiedzi związane z Rejestrem Akcjonariuszy: https://www.bdm.pl/edukacja/pytania-i-odpowiedzi/rejestr-akcjonariuszy
Dostęp do Rejestru Akcjonariuszy jest możliwy na dwa sposoby:
  1. Można wystąpić do BDM o pisemną informację nt. stanu posiadania instrumentów z podpisem BDM. Jest to usługa płatna na rachunek wskazany przez BDM.
  2. Można zwrócić się do BDM z prośbą o dostęp do rejestru akcjonariuszy spółki. Dom maklerski wysyła wtedy oświadczenie do wypełnienia i po jego podpisaniu elektronicznym, udziela zgłaszającemu się dostępu do rejestru wraz z danymi do logowania.

Dokumenty związane z PRE-IPO

Poniżej znajdują się linki do dokumentów związanych z emisją akcji serii B i C

Dokument Ofertowy – POBIERZ
Aneks nr 1 do Dokumentu Ofertowego – POBIERZ
Uchwała Zgromadzenia Wspólników o emisji akcji – POBIERZ
Uchwała Zarządu 2loop Tech S.A. nr 1/09/2021 – Warunki emisji akcji serii B i C – POBIERZ
Uchwała Zarządu 2loop Tech S.A. nr 2/09/2021 – Zmiana uchwały nr 1/09/2021 – Warunki emisji akcji serii B i C – POBIERZ
Uchwała Zarządu 2loop Tech S.A. nr 1/10/2021 – Zmiana uchwały nr 2/09/2021 – Warunki emisji akcji serii B i C – POBIERZ
Uchwała Zarządu 2loop Tech S.A. nr 1/12/2021 – Zmiana uchwały nr 1/10/2021 – POBIERZ
Uchwała Zarządu 2loop Tech S.A. nr 1 z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Spółki – POBIERZ
Ogłoszenie w MSiG – Emisja akcji serii B – POBIERZ
Ogłoszenie w MSiG – Emisja akcji serii C – POBIERZ
Emisja akcji PRE-IPO – WIĘCEJ