Informacje dla Akcjonariuszy

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 22 grudnia 2023 r.

Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 20 listopada 2023 r.

Dane rejestrowe spółki

2LOOP TECH SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
Numer KRS: 0000899313
REGON: 146258691
NIP: 7010351673
Adres: ul. MIODOWA 1, 00-080 WARSZAWA
Sąd rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Statut spółki

Statut spółki 2loop Tech S.A. – POBIERZ

Kapitał zakładowy

315 784,30 PLN w pełni opłacony

Zarząd spółki

Zarząd spółki jest dwuosobowy.

Maciej Tora – Prezes Zarządu

Piotr Szmidt – Wiceprezes Zarządu

Zachęcamy do zapoznania się z biogramami: https://2loop.tech/#o-nas

Rada Nadzorcza

Grzegorz Kujawski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Aleksandra Hanzel
Artur Kozłowski
Marcin Krzemiński
Barbara Tora
Barbara Sissons

Zachęcamy do zapoznania się z biogramami: https://2loop.tech/#o-nas

Rejestr Akcjonariuszy

Rejestr Akcjonariuszy Spółki prowadzi spółka pod firmą Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008665
Link do strony Domu Maklerskiego BDM: https://www.bdm.pl/
Link do podstrony dotyczącej Rejestru Akcjonariuszy: https://www.bdm.pl/rejestr-akcjonariuszy
Pytania i Odpowiedzi związane z Rejestrem Akcjonariuszy: https://www.bdm.pl/edukacja/pytania-i-odpowiedzi/rejestr-akcjonariuszy
Dostęp do Rejestru Akcjonariuszy jest możliwy na dwa sposoby:
  1. Można wystąpić do BDM o pisemną informację nt. stanu posiadania instrumentów z podpisem BDM. Jest to usługa płatna na rachunek wskazany przez BDM.
  2. Można zwrócić się do BDM z prośbą o dostęp do rejestru akcjonariuszy spółki. Dom maklerski wysyła wtedy oświadczenie do wypełnienia i po jego podpisaniu elektronicznym, udziela zgłaszającemu się dostępu do rejestru wraz z danymi do logowania.

Emisja akcji w roku 2021

Linki do strony emisji akcji z roku 2021:

Emisja akcji PRE-IPO