Recykling śmigieł turbin wiatrowych

Recykling śmigieł turbin wiatrowych

"Turbiny wiatrowe to jedno z bardziej popularnych, zielonych źródeł energii elektrycznej, stosowanych od lat nie tylko w Europie, ale i na całym świecie"

Standardowy okres eksploatacji takich turbin wynosi 20-25 lat. Po tym czasie stają się odpadami. Wagowo elementy możliwe do przetworzenia już teraz stanowią od 85 do 90 procent masy całej elektrowni wiatrowej. Za pozostałą część odpowiadają kompozyty.

Materiały kompozytowe ze względu na swoje unikatowe właściwości (niski ciężar, wysoka wytrzymałość i sztywność), odgrywają ważną rolę w wielu gałęziach przemysłu, np. budownictwie, elektronice czy transporcie morskim. Mają mnóstwo zalet i jedną wadę: bardzo trudno poddać je recyklingowi.

Ilość odpadów

Obecnie w sektorze energii wiatrowej na całym świecie jest ok. 2,5 miliona ton materiału kompozytowego w użyciu. WindEurope szacuje, że około 14 000 turbin wirników może zostać wycofanych z eksploatacji do 2023 r., co odpowiada masie 40 000 – 60 000 ton.

30 mld ton

Dostępne dane GWEC wskazują, że roczna produkcja kompozytów napełnianych włóknami przekracza 30 mld ton.

20-25 lat

Cykl życia śmigła turbiny wynoszący średnio 20-25 lat

225 000 ton

Po roku 2035 około 225 000 ton zużytych śmigieł elektrowni wiatrowych w skali świata, które powinno zostać poddanych recyklingowi.

Dziś w Europie działa ok. 77 tysięcy elektrowni wiatrowych, z czego około 640 zostało rozłożonych w 2017 roku. W samej tylko Danii zlikwidowano 174 turbiny wiatrowe generujące dotychczas niemal 100 megawatów mocy. Z uwagi na koniec programów wspierających wiatrowe inwestycje możliwe jest, że wśród krajów „starej” Unii w najbliższym czasie rozpocznie się fala wymiany starych, głośnych i mniej efektywnych elektrowni, na te nowej generacji, co spotęguje palący problem branży związany z zagospodarowaniem plastikowych odpadów.

Do tego należy dodać kompozyty z innych zastosowań (jachty, przyczepy kempingowe, itd.) co pozwala przypuszczać, że po roku 2040 ponad 380 000 ton kompozytów napełnianych włóknami szklanymi będzie trzeba utylizować rocznie.

Uwarunkowania prawne

Zgodnie z opiniami wielu organizacji zajmujących się zarówno wytwarzaniem kompozytów, jak i ich recyklingiem, takich jak np. The European Plastics Converters (EuPC), The European Composites Industry Association (EuCIA) oraz The European Composite Service Company (ECRC), recykling kompozytów termoutwardzalnych stosowanych do wyrobu części w przemyśle samochodowym, spełnia wymogi dyrektyw UE: samochodowej (EU Dir 2000/53/EC) i odpadowej (2008/98/EC).

Dotąd brak jest szczególnych przepisów unijnych dotyczących recyklingu śmigieł turbin wiatrowych. Postuluje się, aby takie uregulowania prawne zostały opracowane, bo ułatwiłoby to działania zarówno producentów, jak i osób zajmujących się wykorzystaniem wyrobów z materiałów kompozytowych.

Nasze cele

Środowisko promujące energetykę wiatrową zauważyło powyższe problemy i opracowało „odwróconą piramidę” potencjalnych rozwiązań, co oznacza, że najbardziej pożądanym rozwiązaniem jest to pojawiające się jako pierwsze, a najmniej pożądanym to umieszone na dole piramidy. Jednym z pożądanych rozwiązań jest recykling.

2loop Tech opracowuje nowatorskie technologie recyklingu kompozytów używanych do budowy łopat turbin wiatrowych. Uzyskany w ten sposób recyklat mógłby znaleźć zastosowanie np. do budowy silosów, zbiorników, laminatów, jako wzmocnienia żywic propylenowych czy do izolacji składowisk odpadów. Można go też wykorzystywać jako podsypkę do budowy dróg czy jako element wzmacniający beton.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Partnerzy

Nasi partnerzy

Newsletter

Chcesz poznawać nas na bieżąco i śledzić aktualne działania na rynku odnawialnych źródeł energii? Zapisz się do naszego newslettera!

Kontakt

2loop Tech S.A.

ul. Miodowa 1, 00-080 WARSZAWA
NIP: 7010351673
REGON: 146258691
KRS: 0000899313
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w wysokości 315 784,30 złotych,
w pełni pokryty wkładem pieniężnym.

Tel: +48 513 62 8888