Walne 2022

Spółka 2loop Tech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Treść zawiadomienia jest do pobrania z adresu:
https://2loop.tech/zawiadomienie_2looptech_Walne2022.pdf

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest do pobrania z adresu:
https://2loop.tech/formularz_prawo_głosu_2loop_Walne2022.docx

Szanowni Państwo,

w związku z podjętą uchwałą :

„UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI 2LOOP TECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 12.07.2023 ROKU”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 03 sierpnia 2023 roku, do godziny 13:00.

2LOOP TECH SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie
Numer KRS: 0000899313
REGON: 146258691
NIP: 7010351673
Adres: ul. MIODOWA 1, 00-080 WARSZAWA
Sąd rejestrowy: SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Aktualne dokumenty

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 – POBIERZ
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022 – POBIERZ
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 – POBIERZ
Uchwała Rady Nadzorczej nr 1/07/2023 z 26 lipca 2023 r wraz z protokołem – POBIERZ

Statut spółki

Statut spółki 2loop Tech S.A. – POBIERZ

Kapitał zakładowy

315 784,30 PLN w pełni opłacony

Zarząd spółki

Zarząd spółki jest jednoosobowy.

Marcin Karbowniczek – Prezes Zarządu

Zachęcamy do zapoznania się z biogramem: https://2loop.tech/#o-nas

Rada Nadzorcza

Grzegorz Kujawski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Aleksandra Hanzel
Artur Kozłowski
Marcin Krzemiński
Barbara Tora

Zachęcamy do zapoznania się z biogramami: https://2loop.tech/#o-nas

Rejestr Akcjonariuszy

Rejestr Akcjonariuszy Spółki prowadzi spółka pod firmą Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008665

Link do strony Domu Maklerskiego BDM: https://www.bdm.pl/
Link do podstrony dotyczącej Rejestru Akcjonariuszy: https://www.bdm.pl/rejestr-akcjonariuszy

Pytania i Odpowiedzi związane z Rejestrem Akcjonariuszy: https://www.bdm.pl/edukacja/pytania-i-odpowiedzi/rejestr-akcjonariuszy

Dokumenty związane z PRE-IPO

Poniżej znajdują się linki do dokumentów związanych z emisją akcji serii B i C

Dokument Ofertowy – POBIERZ
Aneks nr 1 do Dokumentu Ofertowego – POBIERZ
Uchwała Zgromadzenia Wspólników o emisji akcji – POBIERZ
Uchwała Zarządu 2loop Tech S.A. nr 1/09/2021 – Warunki emisji akcji serii B i C – POBIERZ
Uchwała Zarządu 2loop Tech S.A. nr 2/09/2021 – Zmiana uchwały nr 1/09/2021 – Warunki emisji akcji serii B i C – POBIERZ
Uchwała Zarządu 2loop Tech S.A. nr 1/10/2021 – Zmiana uchwały nr 2/09/2021 – Warunki emisji akcji serii B i C – POBIERZ
Uchwała Zarządu 2loop Tech S.A. nr 1/12/2021 – Zmiana uchwały nr 1/10/2021 – POBIERZ
Uchwała Zarządu 2loop Tech S.A. nr 1 z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Spółki – POBIERZ
Ogłoszenie w MSiG – Emisja akcji serii B – POBIERZ
Ogłoszenie w MSiG – Emisja akcji serii C – POBIERZ