Recykling paneli fotowoltaicznych 2loop Tech

Recykling paneli fotowoltaicznych

"Niezwykle popularna fotowoltaika, by faktycznie była dobroczynna dla środowiska, musi być wdrażana wraz z planem ekologicznego zagospodarowania pozostałości po instalacjach."
Już niebawem miliony ton paneli fotowoltaicznych będą każdego roku zamieniać się w odpady. Niezależnie czy przez uszkodzenia mechaniczne, zużycie i spadek wydajności, czy z innych powodów, trzeba będzie odpowiednio zagospodarować te specyficzne elektrośmieci. Odpowiednia, zaawansowana technologia i zakłady przetwórcze umożliwią bezodpadowe odzyskanie nawet 100 procent surowców zużytych do budowy instalacji PV i ponowne wprowadzenie ich w obieg.

Fotowoltaika w liczbach

Rynek fotowoltaiki (PV) rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów odnawialnych źródeł energii w Polsce. Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 roku wynosiła prawie 1500 MW, a już pod koniec 2020 roku przekroczyła poziom 3 GW. W ciągu ostatniej dekady moc zainstalowana źródeł fotowoltaicznych w krajach Unii Europejskiej wzrosła o około 100 GW (średnio 10 GW/rok), osiągając 130 GW na koniec 2019 roku.

Źródło: Crowdway, www.crowdway.pl raport: Rynek fotowoltaiki i farm fotowoltaicznych w Polsce i Unii Europejskiej 2021/01

Moc

Energetyka odnawialna staje się istotnym źródłem energii elektrycznej, skutecznie konkurującym z tradycyjnymi metodami jej produkcji.

Masa

Gdy panel PV przestaje produkować energię, staje się odpadem – ciężarem dla gospodarki i środowiska.

Zyski

Troszczymy się o środowisko, tworząc unikalny model biznesowy.

Moc

Nic lepiej nie obrazuje dynamiki rynku instalacji fotowoltaicznych niż wzrost ich mocy. Zwiększa się zarówno liczba paneli zasilających gospodarstwa indywidualne oraz zakłady przemysłowe, jak i instalacji samodzielnych (farm fotowoltaicznych).

Fotowoltaika w 2019 roku odnotowała największe przyrosty mocy zainstalowanej wśród wszystkich OZE. Oznacza to, że jest obecnie głównym obszarem inwestycji w elektroenergetyce odnawialnej. W 2025 roku całkowita moc zainstalowana w fotowoltaice może osiągnąć 7,8 GW, co oznacza, że już w 2025 roku moc źródeł PV przekroczy zakładaną w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) moc na 2030 rok.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej, www.ieo.pl raport: Rynek fotowoltaiki w Polsce edycja VIII czerwiec 2020

Źródło: EurObserv’ER

Masa

Z perspektywy recyklingu najbardziej interesuje nas ciężar przetwarzanych paneli fotowoltaicznych. Im jest on większy, tym więcej uzyskamy cennych produktów poodpadowych: nadających się do regeneracji ogniw PV, najczystszego krzemu metalurgicznego i polikrzemu, aluminium, miedzi, srebra i szkła, a także metali ziem rzadkich. Nawet biorąc pod uwagę jedynie panele zainstalowane na terenie UE do 2010 roku, do odzyskania jest 1,5 mln ton tych surowców.

Należy się spodziewać, że przemysł recyklingu fotowoltaiki znacząco rozwinie się przez najbliższe 10-15 lat. Zgodnie z modelem wykorzystanym w tym raporcie przewiduje się, że roczna ilość odpadów ze zużytych paneli PV wzrośnie do ponad 60-78 milionów ton metrycznych do 2050 r.*

*Już teraz wiemy, że prognozy IRENA z 2016 r. zostaną zrealizowane wcześniej.

Źródło: IRENA International Renewable Energy Agency & IEA International Energy Agency, www.irena.org raport: End-of-Life Management. Solar Photovoltaic Panels, June 2016

Łączna waga paneli fotowoltaicznych
zainstalowanych w UE
w mln ton

Łączna waga paneli fotowoltaicznych
zainstalowanych w Polsce w tys. ton

Obliczenia oparte o dane z raportu (Instytut Energetyki Odnawialnej za 2020 r.)

Zyski

Recykling odpadów cechuje się unikalnym modelem biznesowym: źródłem przychodów są zarówno dostawcy odpadów, jak i odbiorcy produktów poodpadowych. Przewaga technologiczna, jaką uzyskujemy dzięki stale prowadzonym badaniom naukowym, ma konkretny cel: przekłada się na niższe koszty i większą efektywność procesów przemysłowych oraz lepszą jakość produktów końcowych. W ten sposób chcemy zawsze być co najmniej o krok przed naszą konkurencją.

Łączna masa samych paneli, zainstalowanych na terenie UE do 2010 roku, to ok. 1,59 mln ton. Są to panele, które stopniowo już zaczynają być złomowane. Przy obecnym kursie EUR, opłaty za ich utylizację wyniosą ok. 530 mln złotych. Natomiast licząc 5,11 mln ton paneli zainstalowanych w UE do 2015 roku, szacuje się, że opłaty za utylizację wyniosą nie mniej niż 1,7 mld złotych i z każdym rokiem będą rosły w tempie zbliżonym do obecnego wzrostu popularności fotowoltaiki.

0
%
Opłata ponoszona za recykling panelu fotowoltaicznego w Polsce w stosunku do ceny zakupu.
0
 mln zł
Wartość opłat do poniesienia za recykling paneli fotowoltaicznych zainstalowanych w Polsce do 2025 roku.
0
 mld zł
Wartość opłat do poniesienia za recykling paneli fotowoltaicznych zainstalowanych w całej UE do 2025 roku.

Żywotność ogniw fotowoltaicznych

Rozwój fotowoltaiki nabrał w ostatnich latach szybkiego tempa. Wraz z błyskawicznym wzrostem liczby instalowanych paneli fotowoltaicznych, rośnie też ilość odpadów, które trzeba będzie następnie zagospodarować. Przeciętnie żywotność ogniw fotowoltaicznych szacuje się na ok. 25 lat, w trakcie których komponenty stopniowo tracą na sprawności. Trzeba mieć na uwadze także fakt, że panele instalowane jeszcze kilka lat temu cechowały się znacznie gorszymi parametrami i nie przystają do obecnych standardów. Co więcej, na instalację fotowoltaiczną składają się nie tylko ogniwa, ale i inne elementy, takie jak akumulatory i podzespoły elektryczne, których żywotność szacowana jest na 8-10 lat. To sprawia, że dla wielu użytkowników, wymiana oprzyrządowania stanowi dobrą okazję do wcześniejszego zezłomowania starych paneli i zastąpienia ich nowymi, tańszymi, zdecydowanie mocniejszymi i bardziej sprawnymi modelami.

Recykling paneli fotowoltaicznych

Zezłomowanie każdego z paneli i elementów instalacji, niezależnie czy to w wyniku zużycia, modernizacji, czy przedwczesnych uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych pogodą albo innymi zdarzeniami losowymi, wymaga włożenia określonego wysiłku i poniesienia kosztów. Koszty te w obecnych warunkach rynkowych wynoszą ok. 2% ceny zakupu panelu i w związku z rosnącymi kosztami zagospodarowywania odpadów oraz malejącymi cenami paneli fotowoltaicznych, należy się spodziewać, że będą się zwiększać, zarówno procentowo, jak i kwotowo.

2loop Tech, dysponując najbardziej zaawansowaną technologią recyklingu paneli fotowoltaicznych, będzie idealnym partnerem do odbioru zużytych lub uszkodzonych paneli, co potwierdzają liczne, podpisane już z listy intencyjne, zawarte z firmami wprowadzającymi panele na polski rynek. Jednakże interesują nas nie tylko panele nowe, ale w pierwszej kolejności te, których czas życia upływa niebawem. Nie ograniczamy się też do rynku polskiego – będziemy działać na terenie Unii Europejskiej, pomagając naszym sąsiadom w poradzeniu sobie z ich panelami oraz oferując licencje na wykorzystanie naszych technologii w państwach bardziej odległych. Co to oznacza?

Łączna masa samych paneli, zainstalowanych na terenie UE do 2010 roku to ok. 1,59 mln ton. Są to panele, które stopniowo już zaczynają być złomowane. Przy obecnym kursie Euro, opłaty za ich utylizację wyniosą ok. 530 mln złotych. Natomiast licząc 5,11 mln ton paneli zainstalowanych w UE do 2015 roku, szacuje się, że opłaty za utylizację wyniosą nie mniej niż 1,7 mld złotych i z każdym rokiem będą rosły w tempie zbliżonym do obecnego wzrostu popularności fotowoltaiki.

Zagospodarowanie zużytych paneli

Warto dodać, że opłaty za profesjonalne zagospodarowanie zużytych paneli fotowoltaicznych oraz opłaty licencyjne za wykorzystanie naszych patentów to niejedyne wpływy z działalności 2loop Tech. Poddając recyklingowi nawet 95% masy odbieranych paneli, stajemy się dużym dostawcą coraz bardziej cennych surowców naturalnych do ponownego wykorzystania w przemyśle. Mowa o wysokiej czystości szkle, krzemie metalurgicznym, stosowanym w hutach, polikrzemie najwyższej klasy, a także metalach (w tym szlachetnych i półszlachetnych): srebrze, miedzi i aluminium. W przypadku nowszych paneli odzyskiwać będziemy także mające rosnące znaczenie metale ziem rzadkich. Nawet biorąc pod uwagę jedynie panele zainstalowane na terenie UE do 2010 roku, do odzyskania jest 1,5 mln ton tych surowców.

Partnerzy

Nasi partnerzy

Newsletter

Chcesz poznawać nas na bieżąco i śledzić aktualne działania na rynku odnawialnych źródeł energii? Zapisz się do naszego newslettera!

FAQ

RECYCLING

Każdy element instalacji elektrycznej z czasem niszczeje, a w przypadku paneli fotowoltaicznych, ich starzenie objawia się także spadkiem sprawności, a więc zdolności do wytwarzania prądu elektrycznego. Ponieważ panele i inne integralne elementy instalacji fotowoltaicznej, są zgodnie z przepisami, traktowane jako odpady elektryczne, wymagają odpowiedniej zbiórki i zapewnienia wysokiego stopnia recyklingu. W ogólności z paneli – w ramach szeregu procesów technologicznych – odzyskuje się przede wszystkim szkło, krzem i aluminium, a czasem także i inne cenne surowce, takie jak np. metale ziem rzadkich. Co ciekawe, jakość odzyskanych w ten sposób surowców wtórnych jest często wyższa niż typowa jakość surowców z pierwotnego źródła.

Od niemal 10 lat rynek fotowoltaiki bardzo dynamicznie rośnie w Europie – ostatnio w tempie kilkudziesięciu procent rocznie. Trzeba też pamiętać, że pierwsze panele były instalowane już niemal 20 lat temu i nie tylko niebawem upływa ich przewidywany czas użytkowania, ale opłaca się je zezłomować i zastąpić panelami najnowszej generacji. To wszystko sprawia, że już w samych europejskich instalacjach mamy obecnie miliony ton paneli, które z czasem będzie trzeba profesjonalnie przetworzyć. Dalsze perspektywy wskazują na jeszcze silniejszy wzrost zapotrzebowania na recykling PV. Najnowsze europejskie raporty wskazują, że do 2050 roku będzie trzeba zagospodarowywać nawet 78 milionów ton zużytych lub uszkodzonych paneli rocznie. Będzie to wymagało zbudowania dużej liczby nowych zakładów przetwórczych.

Panele fotowoltaiczne wykonywane są w różnych technologiach, ale zdecydowana większość z nich ma ze sobą bardzo wiele cech wspólnych. Oznacza to, że podstawowe etapy procesu recyklingu są zazwyczaj identyczne, a różnice pojawiają się jedynie w niektórych etapach. I choć w pierwszej kolejności recyklingowi będą podlegać klasyczne panele krzemowe i polikrzemowe, pracujemy nad dostosowaniem naszych technologii również do nowszych odmian paneli, tak by zmaksymalizować ilość odzyskiwanych surowców.

TECHNOLOGIE

Naszym planem jest ciągła modernizacja technologii, zarówno by dostosowywać ją do zmieniających się warunków rynkowych. Oznacza to, że prowadzimy ciągłe badania by zwiększać poziom odzysku surowców oraz analizować zmiany, potrzebne by poddawać recyklingowi nietypowe lub najnowsze panele. Pracujemy również nad modernizacjami naszych instalacji, by uczynić je jak najbardziej automatycznymi, wpisującymi się w idee Przemysłu 4.0 i korzystającymi z dobrodziejstw Internetu Rzeczy (IoT).

Istotnym elementem kosztu przetwórstwa paneli jest opracowanie lub zakup praw do specjalistycznej technologii recyklingu. Choć badania naukowe będziemy prowadzić stale, celem udoskonalania przygotowanych procesów, to kluczowe są koszty początkowe. Opłaty poniesione na prace R&D rozkładają się następnie na liczbę przetworzonych paneli fotowoltaicznych i naturalnie – im więcej paneli zostanie przetworzonych, tym koszt technologii w przeliczeniu na tonę odpadów maleje. Warto dodać, że efekt skali można uzyskiwać zarówno przez budowę własnych zakładów, jak i dzięki odpłatnym udostępnieniu innym podmiotom licencji na wykorzystanie efektów naszych badań naukowych.

FINANSOWANIE

Panele fotowoltaiczne stanowią odpad, w myśl przepisów traktowany tak jak inne odpady elektryczne, a więc wymagające specjalnego traktowania. Samo zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi regulacjami jest już więc dochodową działalnością zarobkową, ponieważ podmioty zobowiązane do zagospodarowania odpadów płacą zakładom recyklingu za ich przyjęcie. 2loop Tech idzie jednak o krok dalej i poddaje panele fotowoltaiczne recyklingowi, dzięki któremu odzyskuje cenne surowce, zdatne do użycia wielu gałęziach przemysłu. Dzięki wysokiej czystości uzyskiwanych surowców wtórnych stajemy się dostawcą wartościowych produktów, coraz bardziej potrzebnych i wysoko cenionych w nowoczesnym przemyśle.

Kontakt

2loop Tech S.A.

ul. Miodowa 1, 00-080 WARSZAWA
NIP: 7010351673
REGON: 146258691
KRS: 0000899313
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w wysokości 315 784,30 złotych,
w pełni pokryty wkładem pieniężnym.

Tel: +48 513 62 8888