2loop tech

"The reuse of energy and raw materials should be an integral part of the initial plan from its very beginning"

As for today recycling renewable energy infrastructure resembles a deserted landscape. This situation requires urgent changes. We believe that the synergy of Business and Science will enable to develop a viable, complete loop in which not only the very energy but also the raw materials may become renewable. Only in this way will we be able to create a real closed circular of resources that came to be at our disposal and move on to develop in a sustainable way. Above all, it is the Earth that will benefit from our actions. Hence, those who join us at an early stage will be the first to benefit from the effects of our journey towards a truly Green Energy.

Photovoltaics in Numbers

Photovoltaics Market (PV) is growing fastest of all renewable energy sectors in Poland. The total installed capacity in photovoltaic sources had been almost 1500 MW by the end of 2019, and it exceeded the level of 3 GW at the end of 2020. Over the last decade, the installed capacity of photovoltaic sources in the European Union has increased by around 100 GW (10 GW per year on average), reaching 130 GW at the end of 2019.

From: Crowdway, www.crowdway.pl report: Photovoltaic Market and Farms in Poland and the European Union 2021/01

Power

Renewable energy is becoming an important source of electricity, effectively competing with traditional methods of its production.

Waste Mass

When the PV panel stops producing energy, it becomes waste and a burden to both the economy and the environment.

Profit

We show care for the natural environment by creating a unique business model.

Power

There is nothing better to illustrate the dynamics of the market of photovoltaics than the increase in its power. The number of power panels for specific farms and the industrial plants as well as the amount of self-contained installations (photovoltaic farms) is on the rise.

Photovoltaics in 2019 recorded the largest increases in installed capacity among all RES. This means that it is now the main area of investment in renewable electricity. In 2025, the total capacity installed in photovoltaics is estimated to reach 7.8 GW, which means that by 2025 the capacity of PV sources will have exceeded the 2030 National Energy and Climate Plan (ENCP) capacity.

From: Institute for Renewable Energy, www.ieo.pl report: Photovoltaics Market in Poland, 8th edition, June 2020.

From: EurObserv’ER

Waste Mass

From a recycling perspective, our primary interest lays in the weight of the processed photovoltaic panels. The larger the weight, the more valuable post-waste products it yields in. Here the focus is on the recyclable PV cells, the purest metallurgical silicon and polysilicon, aluminum, copper, silver and glass, as well as rare natural metals. Even when only the panels installed in the EU by 2010 are to be taken into account, there are still 1.5 million tonnes of these raw materials remaining to be recovered.

The PV recycling industry is expected to expand significantly over the next 10-15 years. Annual end-of-life PV panel waste is projected to increase to more than 60-78 million metric tonnes cumulatively by 2050 according to this report’s model..*

*We already know that 2016 forecasts by IRENA will become fact earlier.

From: IRENA International Renewable Energy Agency & IEA International Energy Agency, www.irena.org report: End-of-Life Management. Solar Photovoltaic Panels, June 2016

Total mass of photovoltaic panels installed in UE countries [in mln tons]
Total mass of photovoltaic panels installed in Poland [in thousand tons]

Calcluations based on data from a report prepared by Instityte for Renewabe Energy

Profit

Waste recycling requires a unique business model. In essence, both waste suppliers and recipients of waste products are the source of revenue. The technological advantage we gain from ongoing scientific research has a specific goal: it translates into lower costs and greater efficiency of industrial processes and better quality of end products. In this way, we always want to be at least one step ahead of our competitors.

The total weight of the panels installed in the EU by 2010 is around 1.59 million tonnes. These are the panels that are gradually starting to be scrapped. At the current EUR exchange rate, the fees for their disposal will amount to approximately PLN 530 million. By contrast, with 5.11 million tonnes of panels installed in the EU by 2015, it is estimated that the disposal fees will amount to not less than PLN 1.7 billion and will be on the increase every year at a similar rate to the current increase in the  photovoltaics becoming more common.

0
%
Fee for recycling of photovoltaic panel in relation to it's original price
0
 mln pln
Total fees to be paid for recycling of all the photovoltaic panels, to be installed in Poland by 2025.
0
 mld pln
Total fees to be paid for recycling of all the photovoltaic panels to be installed in EU countries by 2025.

Żywotność ogniw fotowoltaicznych

Rozwój fotowoltaiki nabrał w ostatnich latach szybkiego tempa. Wraz z błyskawicznym wzrostem liczby instalowanych paneli fotowoltaicznych, rośnie też ilość odpadów, które trzeba będzie następnie zagospodarować. Przeciętnie żywotność ogniw fotowoltaicznych szacuje się na ok. 25 lat, w trakcie których komponenty stopniowo tracą na sprawności. Trzeba mieć na uwadze także fakt, że panele instalowane jeszcze kilka lat temu cechowały się znacznie gorszymi parametrami i nie przystają do obecnych standardów. Co więcej, na instalację fotowoltaiczną składają się nie tylko ogniwa, ale i inne elementy, takie jak akumulatory i podzespoły elektryczne, których żywotność szacowana jest na 8-10 lat. To sprawia, że dla wielu użytkowników, wymiana oprzyrządowania stanowi dobrą okazję do wcześniejszego zezłomowania starych paneli i zastąpienia ich nowymi, tańszymi, zdecydowanie mocniejszymi i bardziej sprawnymi modelami.

Recykling paneli fotowoltaicznych

Zezłomowanie każdego z paneli i elementów instalacji, niezależnie czy to w wyniku zużycia, modernizacji, czy przedwczesnych uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych pogodą albo innymi zdarzeniami losowymi, wymaga włożenia określonego wysiłku i poniesienia kosztów. Koszty te w obecnych warunkach rynkowych wynoszą ok. 2% ceny zakupu panelu i w związku z rosnącymi kosztami zagospodarowywania odpadów oraz malejącymi cenami paneli fotowoltaicznych, należy się spodziewać, że będą się zwiększać, zarówno procentowo, jak i kwotowo.

2loop Tech, dysponując najbardziej zaawansowaną technologią recyklingu paneli fotowoltaicznych, będzie idealnym partnerem do odbioru zużytych lub uszkodzonych paneli, co potwierdzają liczne, podpisane już z listy intencyjne, zawarte z firmami wprowadzającymi panele na polski rynek. Jednakże interesują nas nie tylko panele nowe, ale w pierwszej kolejności te, których czas życia upływa niebawem. Nie ograniczamy się też do rynku polskiego – będziemy działać na terenie Unii Europejskiej, pomagając naszym sąsiadom w poradzeniu sobie z ich panelami oraz oferując licencje na wykorzystanie naszych technologii w państwach bardziej odległych. Co to oznacza?

Łączna masa samych paneli, zainstalowanych na terenie UE do 2010 roku to ok. 1,59 mln ton. Są to panele, które stopniowo już zaczynają być złomowane. Przy obecnym kursie Euro, opłaty za ich utylizację wyniosą ok. 530 mln złotych. Natomiast licząc 5,11 mln ton paneli zainstalowanych w UE do 2015 roku, szacuje się, że opłaty za utylizację wyniosą nie mniej niż 1,7 mld złotych i z każdym rokiem będą rosły w tempie zbliżonym do obecnego wzrostu popularności fotowoltaiki.

Zagospodarowanie zużytych paneli

Warto dodać, że opłaty za profesjonalne zagospodarowanie zużytych paneli fotowoltaicznych oraz opłaty licencyjne za wykorzystanie naszych patentów to niejedyne wpływy z działalności 2loop Tech. Poddając recyklingowi nawet 95% masy odbieranych paneli, stajemy się dużym dostawcą coraz bardziej cennych surowców naturalnych do ponownego wykorzystania w przemyśle. Mowa o wysokiej czystości szkle, krzemie metalurgicznym, stosowanym w hutach, polikrzemie najwyższej klasy, a także metalach (w tym szlachetnych i półszlachetnych): srebrze, miedzi i aluminium. W przypadku nowszych paneli odzyskiwać będziemy także mające rosnące znaczenie metale ziem rzadkich. Nawet biorąc pod uwagę jedynie panele zainstalowane na terenie UE do 2010 roku, do odzyskania jest 1,5 mln ton tych surowców.

About us

With the most advanced photovoltaic panel recycling technology, we make an excellent partner for receiving used or damaged panels.

Our strategic goal is to gain and maintain a sustainable technological advantage in order to make recycling processes greener, cheaper and of better quality than of our competitors.

For this purpose, from the very beginning of our activity we focus on industrial research and its implementation, which is carried out by our Scientific Board. We conduct publicly funded research in alliance with leading universities in Poland and abroad.

Furthermore, We do not limit our activities to the Polish market but we operate in the European Union, helping our neighbors to deal with their solar panels and by offering licenses for the use of our technologies in more distant countries. We plan that fees for the use of rights to our patented technologies will become a significant part of our revenue.

Scientific Board

Barbara Tora

Professor

Barbara Tora

Chairman of the Scientific Board and Member of the Supervisory Board 2loop Tech.

Pavel Cernota 2loop Tech

Doc. Ing.

Pavel Černota, Ph.D

Member of the Scientific Board 2loop Tech.

Hana Stankova 2loop Tech

Doc. Ing.

Hana Staňková, Ph.D

Member of the Scientific Board 2loop Tech.

Vladimir Cablik 2loop Tech

Doc. Ing.

Vladimír Čablík, Ph.D

Member of the Scientific Board 2loop Tech.

Piotr Pasiowiec 2loop Tech

Ph.D.

Piotr Pasiowiec

Member of the Scientific Board 2loop Tech.

Management Board and Supervisory Board

Maciej Tora 2loop Tech
 

Maciej Tora

Chairman of the Management Board 2loop Tech.

Piotr Szmidt 2loop Tech

Piotr Szmidt

Member of the Management Board 2loop Tech.

Grzegorz Kujawski 2loop Tech

Ph.D.

Grzegorz Kujawski

Chairman of the Supervisory Board 2loop Tech.

Aleksandra Hanzel 2loop Tech

M.Sc.

Aleksandra Hanzel

Member of the Supervisory Board 2loop Tech.

Artur Kozłowski 2loop Tech

M.Sc.

Artur Kozłowski

Member of the Supervisory Board 2loop Tech.

Marcin Krzemiński 2loop Tech

Ph.D.

Marcin Krzemiński

Member of the Supervisory Board 2loop Tech.

Barbara Sissons

M.Sc.

Barbara Sissons

Member of the Supervisory Board 2loop Tech.

Jest profesorem zwyczajnym i pracownikiem Wydziału Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Autorka ponad 300 publikacji, w tym 5 monografii. Jej artykuły ukazały się m.in. w czasopismach branżowych, opracowaniach kongresowych i konferencyjnych oraz w materiałach międzynarodowych. W ramach realizacji prac naukowych i badawczych wykonała ponad 100 prac naukowych wdrożeniowych na rzecz przemysłu. W obrębie zainteresowań naukowych porusza zagadnienia związane z przeróbką surowców mineralnych.

Jest profesorem wydziału BERG czeskiej Politechniki Koszyckiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach geodezyjno-górniczych, a od 2006 roku jest pracownikiem naukowym VSB – Technical University of Ostrava, gdzie aktualnie jest kierownikiem Katedry Geodezji i Geodezji Górniczej Wydziału Górnictwa i Geologii. W 2013 roku został laureatem Publicznej Nagrody Geodezyjnej przyznawanej przez Izbę Geodetów i Kartografów Republiki Czeskiej. Pavel Černota jest członkiem licznych organizacji i komisji naukowych, autorem wielu artykułów naukowych oraz asesorem projektów Agencji Grantów Kulturalno-Oświatowych Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej (KEGA).

Jest profesorem nadzwyczajnym wydziału BERG Technical University of Košice. Aktualnie piastuje stanowisko prodziekana Wydziału Górnictwa i Geologii VSB – Technical University of Ostrava oraz zastępcy kierownika Katedry Geodezji i Geodezji Górniczej tegoż Wydziału. Jest członkiem licznych organizacji i komisji, autorką wielu artykułów naukowych oraz asesorem projektów Agencji Grantów Kulturalno-Oświatowych Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowackiej (KEGA).

Jest profesorem nadzwyczajnym i prodziekanem Wydziału Górnictwa i Geologii VSB –
Technical University of Ostrava. Specjalizuje się w przetwórstwie minerałów, gospodarce odpadami, recyclingu odpadów i biotechnologii. Posiada długoletnie doświadczenie w zakresie opanowania różnego typu urządzeń i maszyn flotacyjnych, separatorów magnetycznych, kruszarek, młynów czy bioreaktorów.

Ma doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów. Umiejętności zdobywał jako członek komitetów organizacyjnych i naukowych konferencji międzynarodowych. Od lat jest członkiem wielu stowarzyszeń badawczych, organizacji i komisji, m.in. Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji „Środowisko i przeróbka minerałów” oraz Konferencji „Recykling odpadów”, Towarzystwa Biotechnologicznego, Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji „XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Chemistry for Agriculture” czy Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla oddziału: „Przeróbka i utylizacja odpadów”.

Autor i współautor licznych książek, monografii, opracowań i publikacji naukowych z zakresu inżynierii minerałowej.

Uzyskał tytuł doktora na Wydziale Górniczo-Geologicznym czeskiej VSB – Technical University of Ostrava. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. W roku 1998 został członkiem Zarządu Progress Carbon, a aktualnie obejmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu i dyrektora handlowego w Progress Eco Sp. z o.o. Autor i współautor ponad 30 artykułów naukowych, poświęconych procesom przeróbki surowców mineralnych oraz zastosowaniu przesiewaczy i maszyn w przemyśle do przeróbki kopalin. Piotr Pasiowiec jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin oraz członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Management Board and Supervisory Board

Jest menadżerem, zarządzającym zespołami i inżynierem, specjalizującym się w elektronice, algorytmach optymalizacji, sieciach komputerowych oraz neuronowych. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Pobierał także nauki na dwóch paryskich Grandes Écoles: École des Ponts ParisTech i Télécom Paris.

Autor ponad 1000 artykułów oraz ekspert z zakresu elektroniki, automatyki
i robotyki. Opracował i realizował autorskie projekty dla największych firm z branży elektronicznej, telekomunikacyjnej i automatyki przemysłowej.

Jest doktorem nauk ekonomicznych w obszarze kontroli skarbowej. Od 2009 r. jest partnerem w kancelarii Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy. Był dyrektorem finansowym i głównym księgowym spółek z kapitałem zagranicznym. Zajmował się doradztwem podatkowym w kancelarii Ożóg i Wspólnicy, w której kierował zespołem optymalizacji podatkowej. Przez 10 lat był członkiem Rady Nadzorczej CDPROJEKT S.A. oraz członkiem Komitetu Audytu tej Rady, jest także członkiem Rady Nadzorczej HighSky Brokers a.s. z siedzibą w Pradze.

Autor krajowych i zagranicznych publikacji w zakresie podatków dochodowych i rynków kapitałowych, a także m.in. kwestii prawa podatkowego. Grzegorz Kujawski został wyróżniony przez Dziennik Gazetę Prawną w Rankingu Doradców Podatkowych 2012, zajmując I miejsce w zakresie podatków dochodowych.

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Limeńskiego w Peru. Pracowała dla przedstawicieli organów w administracji oraz instytucji rynku z krajów wstępujących do Unii Europejskiej z zakresu usług finansowych, a także w HM Treasury i Financial Services Authority w Londynie.

W latach 2001-2008 była członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, w kolejnych latach została Przewodniczącą Rady Nadzorczej KUKE Finance S.A. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w Ministerstwie Finansów (Departament Instytucji Finansowych). Przez osiem lat pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., gdzie kierowała pionem ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa, a od 2016 roku pracuje na stanowisku Zastępcy Dyrektora Kancelarii Marszałka ds. Gospodarki i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Absolwent Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie. Specjalizuje się w badaniu rynku i opinii, zarządzaniu sprzedażą i przedsiębiorstwem oraz pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. Od ponad dwudziestu lat zawodowo zajmuje się sprzedażą i marketingiem, aktualnie prowadząc doradztwo w zakresie marketingu, PR i RODO.

Radca prawny, doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dwukrotny stypendysta Rządu Francuskiego, autor publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego oraz procesu cywilnego. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ. Redaktor naczelny portalu konstytucyjny.pl. Pracował jako prawnik w Urzędzie Miasta Krakowa oraz Comarch S.A. W latach 2002-2005 odbył aplikację sądową zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Od 2006 r. wykonuje zawód radcy prawnego.

Partners

Our Partners

Newsletter

Subscribe to our newsletter to receive information about our initiatives and about the renewable energy market.

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
www.phig.pl

Contact us

2loop Tech S.A.

ul. Miodowa 1, 00-080 WARSZAWA
NIP: 7010351673
REGON: 146258691
KRS: 0000899313
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w wysokości 315 784,30 złotych,
w pełni pokryty wkładem pieniężnym.