2loop Tech S.A. zarejestrowana przez KRS

2loop Tech S.A. zarejestrowana przez KRS Nasza firma pomyślnie dokonała przekształcenia i stała się Spółką Akcyjną!

"Firma 2loop Tech została właśnie oficjalnie zarejestrowana przez KRS jako Spółka Akcyjna, finalizując proces przekształcenia, który trwał od kilku miesięcy.

2loop Tech oficjalnie Spółką Akcyjną

W ramach operacji podniesiony został też kapitał zakładowy, który obecnie wynosi 300 tysięcy złotych, w pełni pokrytych wkładem pieniężnym. Tym samym postanowienia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki 2loop Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o których informowaliśmy we wpisie z 21 kwietnia, weszły w życie 12 maja 2021 roku.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP i REGON oraz numer rachunku bankowego. Zmienił się natomiast numer KRS. Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność dotychczas zawartych umów.

Obecne dane kontaktowe Spółki oraz jej pracowników pozostaną bez zmian. Oto one:

2loop Tech Spółka Akcyjna
ul. Miodowa 1
00-080 WARSZAWA
tel. +48 513 62 8888
e-mail: biuro@2loop.tech
NIP: 7010351673
REGON: 146258691
KRS: 0000899313

Kolejnym krokiem jest upublicznienie Spółki, w celu którego planujemy wejść na rynek NewConnect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Pozwoli to na swobodny obrót akcjami Spółki oraz sprawi, że firma będzie podlegać szczegółowym wymogom, obowiązującym wobec spółek publicznych.