Zmiana przewidywanego terminu wejścia na NewConnect

NewConnect

W związku z sytuacją międzynarodową i aktualnymi uwarunkowaniami, zarząd 2loop Tech S.A. zdecydował o przełożeniu terminu wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku New Connect na drugą połowę 2022 roku.

Jednocześnie informujemy, że prace oraz przygotowania do wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku NewConnect nie zostają wstrzymane i będą stale prowadzone, tak by spółka mogła wkroczyć na parkiet w optymalnym momencie.

AKTUALIZACJA, 11 października 2022 r.

W związku z bezprecedensową sytuacją rynkową i geopolityczną oraz po zasięgnięciu opinii renomowanego biura maklerskiego i autoryzowanych doradców, Zarząd Spółki zdecydował się wstrzymać debiut na NewConnect do momentu poprawienia się warunków rynkowych. Nie rezygnujemy przy tym z planów upublicznienia akcji Spółki, widząc w tym szansę na zwiększenie ich płynności, a także na pozyskanie kapitału przez Spółkę.