Wywiad z prof. Barbarą Torą na temat recyklingu odpadów wiatrakowych

SABIRAB.Pixabay

W serwisie Forum Polskiej Gospodarki ukazał się wywiad z prof. Barbarą Torą, przewodniczącą Rady Naukowej 2loop Tech S.A. na temat technologii recyklingu zużytych łopat wiatraków.

W artykule omówione zostały kwestie związane z wielkością rynku energetyki wiatrowej oraz jego recyklingu.

Profesor Tora opowiada, w jaki sposób można zagospodarowywać odpady powstające w wyniku demontażu lub usterek turbin wiatrowych i jakie są technologie wykorzystywane w tym celu.

Możliwe są trzy sposoby postępowania z tymi materiałami: składowanie, obróbka termiczna lub recykling. Przez wysoką zawartość części organicznej (30 proc.), którą stanowi żywica i drewno wchodzące w skład kompozytów stosowanych do wyrobu śmigieł, pierwsza opcja jest praktycznie wykluczona ze względu na regulacje zawarte w Ramowej Dyrektywie Odpadowej. Obecnie najbardziej rozpowszechnioną metodą zagospodarowania zużytych łopat elektrowni wiatrowych jest ich obróbka termiczna, zwłaszcza w procesie kogeneracji. Jednakże ponad 60 proc. kompozytowego złomu pozostaje po obróbce termicznej śmigieł w postaci wypalonych włókien szklanych, a nawet popiołu, który jest trudny do zagospodarowania. W zależności od rodzaju popiołu zostaje on najczęściej skierowywany na składowisku odpadów. Odzyskane włókna szklane mogą być wykorzystywane jako substytut materiałów konstrukcyjnych, aczkolwiek charakteryzuje się częściową utratą parametrów wytrzymałościowych oraz brakiem stosownych certyfikatów. Alternatywą dla powyższych sposobów zagospodarowania jest recykling materiałowy lub surowcowy.” – wyjaśnia prof. Tora.

Wywiad, przeprowadzony przez redaktora, Tomasza Cukiernika, jest dostępny w całości pod adresem:

https://fpg24.pl/problem-z-recyklingiem-odpadow-wiatrakowych-nasz-wywiad-z-prof-barbara-tora/