[WIDEO]Marcin Karbowniczek opowiada o ideach i celach spółki

Marcin Karbowniczek opowiada o ideach spółki
Marcin Karbowniczek, Prezes Zarządu 2loop Tech S.A. wystąpił w krótkim wideo, opowiadając o ideach, jakimi kieruje się spółka i celach, jakie chce osiągnąć.

„Celem naszej firmy jest opracowanie najnowocześniejszych, najbardziej zaawansowanych technologii recyklingu pozostałości po systemach energii odnawialnej. Chcemy by systemy energii odnawialnej były prawidziwie zielone, to znaczy by udało się odzyskać ze zużytych systemów instalacji surowce wtórne, a następnie ponownie wykorzystać je do tworzenia i budowy nowych instalacji, nowszych generacji.” – mówi Marcin Karbowniczek.
„Podczas odzyskiwania surowców sięgamy po te najbardziej wartościowe dla nas i użyteczne w przemyśle, czyli wysokiej czystości krzem, miedź, szkło, srebro i aluminium” – dodaje.

„Bardzo ważną instytucją w naszej firmie jest Rada Naukowa, którą powołaliśmy już na samym początku funkcjonowania spółki. Rada czuwa nad tym co robimy. Jej rolą jest nie tyle opracowywanie nowych rozwiązań, co wskazywanie trendów i kierunków oraz weryfikacja naszych pomysłów.” – opowiada na temat roli Rady Naukowej prezes spółki.