Webinar StockWatch – pytania i odpowiedzi

webinar 13 marca stockwatch

Chcąc budować otwartą i transparentną relację z inwestorami spółka 2loop Tech zorganizował webinar we współpracy z portalem StockWatch

13 marca o godz. 11:00 na portalu StockWatch odbył się webinar inwestorski. 

Po prezentacji Spółki, jej planów i celów nastąpiła sesja pytań i odpowiedzi, którą zamieszczamy poniżej. 

Zapis wideo z prezentacji Spółki jest dostępny w serwisie YouTube, oraz na portalu StockWatch.

Krzysztof J.: Jakie będą koszty zakupu ziemi i budowy zakładu w Łodzi? Jakie są końcowe ramy kalendarzowe do pełnego uruchomienia? procesu zakupu, wyposażenia i zatrudnienia ludzi

Zakład w Łodzi (hala przemysłowa) istnieje. Jedyne koszty do poniesienia przed uruchomieniem zakładu to zakup i uruchomienie urządzeń. Maksymalnie do 6 miesięcy potrzebujemy na uruchomienie zakładu.

Gość: Jaka jest wasza strategia zarabiania na recyklingu PV? Na czym konkretnie będziecie zarabiać?

Połowa zysku za odbiór paneli do recyklingu, połowa ze sprzedaży produktów uzyskanych w procesie recyklingu.

Gość: Witam Czy planujecie debiut na giełdzie, jeżeli tak to w jakim terminie?

2loop Tech SA: W tej chwili nie prowadzimy czynności zmierzających do debiutu na giełdzie. W 2021 i 2022 roku prowadziliśmy analizy i konsultacje z biurami maklerskimi i wspólnie podjęliśmy decyzje o przełożeniu debiutu giełdowego. Po uruchomieniu zakładu i zamknięciu pierwszego okresu sprawozdawczego, czyli osiągnięciu przychodów chcemy powrócić do projektu debiutu giełdowego.

Gość: 2000 paneli ? 2000 ton

2loop Tech SA: 2 tys. ton rocznie, czyli ok. 100 tys. sztuk paneli.

WaldemarM: Czy macie zdjęcia , filmy zakładu?

2loop Tech SA: Konkurencja nie śpi!

Gość: W Polsce są firmy które mogłyby być zainteresowane kupnem surowców z recyklingu PV czy trzeba będzie szukać kupców za granicą?

2loop Tech SA: Są w Polsce podmioty zainteresowane odbiorem odzyskanych przez nas surowców. Obiorcy w Polsce są dla nas lepsi niż zagraniczni – mniejsze koszty transportu, mniej biurokracji (eksport).

Gość: Czy na rynku jest dostępne już 2000 ton paneli do przetworzenia w pierwszym roku działalności?

2loop Tech SA: Tak, taka ilość paneli do recyclingu jest już dostępna w Polsce.

Waldemar: Proszę o sprecyzowanie lub opisanie urządzeń do zakupu. W opisanej technologii kluczowym kosztem recyklingu wydaje się być energia elektryczna na poziomie 100 k PLN miesięcznie a samo urządzenie szacowane jest na 700 k PLN . Pierwsza kwota wydaje się być bardzo duża a druga zbyt mała. Odwrotną sytuację łatwiej by było zaakceptować w ciemno.

2loop Tech SA: Proces recyclingu (w szczególności przeróbka mechaniczna) jest procesem energochłonnym. Porównanie np. do pralki – kosztuje około 1500 zł i w domu nie zużywa rocznie prądu za 1500 zł – bo używana jest najwyżej dwa razy w tygodniu a nie cały czas. Dodatkowo koszt 1kWh energii elektrycznej dla gospodarstw domowych są znacznie niższy niż dla przemysłu.

Yams: Biogram Prezesa zarządu, Macieja Tory, pokazuje go jako lidera z bogatym doświadczeniem, co może budzić zainteresowanie wśród inwestorów. Aby jednak biogram był bardziej przekonujący, warto by było dokładniej połączyć jego akademickie tło z działalnością 2LOOP TECH S.A. Szczególnie istotne jest to w kontekście branży, jaką jest recykling infrastruktury odnawialnej. Mimo wzmianki o "udokumentowanych osiągnięciach w zarządzaniu projektami", brak jest przykładów, które by te sukcesy zilustrowały. Przedstawienie specyfik i zasięgu kluczowych projektów zwiększyłoby wiarygodność i lepiej pokazałoby umiejętności Prezesa w praktyce biznesowej.

2loop Tech SA: Słuszna uwaga, uzupełnimy.

Fiszer: Czy lokalizacja łódzka jest rozwojową na przyszłość?

2loop Tech SA: Lokalizacja w Łodzi jest bardzo rozwojowa. Bardzo dobrze skomunikowana, w centrum Polski, dużo terenów przemysłowych oraz przychylne władze lokalne.

ZbyszekBT: Jaka jest pewność, że akurat wasz patent na odzysk surowców jest optymalny? W materiałach pani prezes wspomina, że różnego rodzaju patentów jest już 1,5 tys. Czyli tak na dobrą sprawę, już ciężko się połapać, kto co opatentował?

2loop Tech SA: Zastosujemy optymalne rozwiązanie technologiczne, stosowne do możliwości sprzedania produktów recyklingu. Technologię optymalizujemy dla kolejnych generacji paneli, zużycie energii oraz wprowadzanie gospodarki bezodpadowej.

Gość: Jaka jest podaż łopat z turbin wiatrowych do recyklingu? W Polsce to chyba niszowy temat? Będziecie skupować je z Zachodu?

2loop Tech SA: Ma Pan słuszna intuicję – problem ilości łopat turbin wiatrowych na Zachodzie jest gigantyczny w porównaniu do Polski. W Polsce jest już wystarczająca ilość takich odpadów, aby opłacalnie prowadzić ich recycling z miejscowego surowca. Planujemy również ekspansję zagraniczną.

Fiszer: Kto jest na dziś akcjonariuszem spółki, czy były już emisje i do kogo skierowane?

2loop Tech SA: Przeprowadziliśmy skutecznie emisję publiczną (czyli skierowaną do szerokiego rynku) akcji serii B na przełomie 2021 i 2022 roku. Akcjonariuszami pierwszej serii A są założyciele spółki oraz osoby zaangażowane w jej powstanie i rozwój na samym początku.

Gość: Chcecie samodzielnie odbierać panele PV czy otworzycie skup dla klientów indywidualnych?

2loop Tech SA: Panele będziemy odbierać na podstawie rocznych kontraktów od dużych firm oraz od mniejszych podmiotów zajmujących się instalacjami i serwisem PV w gospodarstwach domowych.

Gość: 750 tys. zł na uruchomienie zakładu w Łodzi to bardzo mała kwota. Mowa o brakującej kwocie, bo na przykład zarząd inwestuje swoje środki w projekt? Będziecie dzierżawić halę i to kwota jedynie na sprzęt i montaż?

2loop Tech SA: Kwota 750 tys. zł to kwota tylko na wyposażenie zakładu w Łodzi (urządzenia plus instalacja)

Crowdnews.pl: Co z zapowiadanym na 2021 rok giełdowym debiutem spółki?

2loop Tech SA: Po konsultacjach z domami maklerskimi w 2022 roku odłożyliśmy debiut giełdowy. Chcemy wrócić do projektu debiutu giełdowego dopiero po uruchomieniu zakładu oraz osiągnięciu przychodów z jego działalności, tak aby debiut giełdowy był bardzo dużym sukcesem dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Marcin M.: Czy akcje z bieżącej emisji będą konwertowane na akcje na giełdzie?

2loop Tech SA: W przypadku debiutu giełdowego – dotychczas wyemitowane akcje (wszystkich serii) będą notowane – wszystkie na tych samych zasadach, nie ma potrzeby konwersji.

Marcin M.: Czy nieruchomość, na której znajduje się zakład w Łodzi jest własnością spółki?

2loop Tech SA: Nieruchomość w Łodzi jest wynajmowana. Jest to lepsze rozwiązanie dla akcjonariuszy.

Gość: Kto będzie odbiorcą surowców z procesu recyklingu? Macie już ten temat rozpoznany, czy dopiero będziecie szukać chętnych?

2loop Tech SA: Mamy rozpoznany temat. Są podmioty w Polsce, które są zainteresowane odbiorem odzyskanych przez nas surowców (nie ma potrzeby ich eksportowania, co zmniejsza koszty).

ZbyszekBT: Technologia która opracowaliście, to technologia “laboratoryjna” czy jest już stosowana przemysłowo?

2loop Tech SA: Technologia, którą wdrożymy w pierwszym zakładzie w Łodzi jest sprawdzona w skali przemysłowej.

Fiszer: Czy panele będą pochodziły z Polski czy Europy?

2loop Tech SA: Nasze rozpoznanie rynku pokazuje, że 2000 ton paneli PV do recyclingu jest już w Polsce. Jesteśmy oczywiście chętni również przetwarzać panele z zagranicy (np. dostaliśmy zapytanie z Czech).

Gość: Ile osób zatrudnia firma w tej chwili, a ile musi zatrudniać po starcie zakładu w Łodzi?

2loop Tech SA: W chwili obecnej firma zatrudnia 2 pracowników. W momencie startu zakładu w Łodzi sukcesywnie będziemy zwiększać liczbę pracowników produkcji do 9 (taka liczba jest przyjęta do wyliczeń w biznes planie na 12 mc).

Gość: Życzę będzie nagranie tego spotkania?

2loop Tech SA: Nagranie spotkania jest już dostępne na YouTube i StockWatch.

Krzysztof J.: Działacie już od 2021 roku. W quasi-raporcie podajecie straty rzędu 800.000 zł do roku 2022. Jakiego bilansu mogę się spodziewać za rok 2023 i 2024?

2loop Tech SA: Do czasu zyskania pozwolenia na przetwarzanie odpadów nie możemy przetwarzać odpadów, czyli osiągać przychodów (ani z tytułu odbioru paneli do recyclingu ani z tytułu sprzedaży uzyskanych surowców), a koszty (w tym na przykład najmu hali) musimy ponosić.

MW: Jak zachecilby Pan inwestorow ktorzy objeli akcje w emisji z 2021 za 10 zł, żeby dołożyli dzisiaj dodatkowy kapitał po wycenie która wskazuje na ok 50% niższą wartość ich akcji po 3 latach?

2loop Tech SA: Obecna wycena jest bardzo konserwatywna, przeprowadzona przez nas tylko i wyłącznie o działanie zakładu w Łodzi, przy dzisiejszych cenach surowców i kosztach działalności dla 2000 ton rocznie – czyli wartości z już uzyskanej decyzji środowiskowej.
Cena emisyjna akcji serii B była przyjęta dla ogólnych wskaźników i prognoz na podstawie raportu IRENA.
Aktualna cena jest pierwszym krokiem do otwarcia pierwszego zakładu i następnie do skalowania i rozwoju w kolejnych latach. Serdecznie zapraszam do rozważenia i przeanalizowania aktualnego modelu.

Anna: Na czym polega przełomowość waszej technologii? Na jakim etapie linii przemysłowej będzie stosowana?

2loop Tech SA: Większość procesów recyklingu zakłada użycie metody pirolizy i/lub ługowania chemicznego. Oba te procesy są mocno obciążające dla środowiska. Przełomowość naszej technologii polega na wykorzystywaniu procesów neutralnych dla środowiska naturalnego. W trwających pracach badawczych staramy się objąć nowymi technologiami (w tym opartymi o algorytmy sztucznej inteligencji) całego etapu linii przemysłowej.

inwestor2k: Witam, projekt ciekawy. Czy na jego finasowanie szukaliście grantów czy dotacji?

2loop Tech SA: Trochę upraszczając – granty i dotacje z NCBiR zasadniczo są na badania – nie na otwarcie zakładu lub na zakup urządzenia do działalności przemysłowej. Dodatkowo istotna jest kwestia czasu – decyzję środowiskową otrzymaliśmy w styczniu, teraz prowadzimy emisję. Środki z grantu byśmy mogli uzyskać dopiero pod koniec roku.

Gość: Co jeśli nie uda się pozyskać całej kwoty, tylko suma subskrypcji zatrzyma się na przykład na 50 czy 70 proc.? Co wtedy? Jaki jest plan B?

2loop Tech SA: Przy osiągnięciu 50 proc. maksymalnej kwoty emisji, w pierwszej kolejności otwieramy zakład w Łodzi i realizujemy politykę handlową (zawieramy kontrakty). Realizację badań rozwojowych przekładamy na później. Na ich sfinansowanie w inny sposób mamy plan B.

Maciek: czy model biznesowy przewiduje zarabianie na przetwarzaniu samym w sobie czy sprzedaży produktu uzyskanego po przetworzeniu ?

2loop Tech SA: Model biznesowy dla zakładu w Łodzi zakłada przychody z opłaty za odbiór paneli PV oraz ze sprzedaży odzyskanych surowców. W przyszłości, w szczególności dla łopat turbin wiatrowych, chcemy wprowadzić na rynek również gotowe produkty powstałe z recyklatu (czyli tego co powstaje w skutek recyclingu).

Serdecznie dziękujemy za udział oraz zadane pytania. Zachęcamy do obwiedzenia strony emisji https://emisja.2loop.tech oraz do kontaktu email: emisja@2loop.tech Go to the moon with us!