Utworzenie konsorcjum z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie

Utworzenie konsorcjum z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie 2loop Tech News

19 kwietnia 2021 podpisaliśmy umowę konsorcjum z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie, która zakłada opracowanie technologii recyklingu zużytych paneli fotowoltaicznych. Dzięki współpracy z AGH w 2loop Tech powstanie jedna z najbardziej innowacyjnych na świecie metod recyklingu paneli fotowoltaicznych. W skład zespołu badawczego wchodzą naukowcy z Polski, Czech i Słowacji.

Dzięki własnym procesom badawczym i zawiązanemu konsorcjum badawczo – wdrożeniowemu dążymy do opracowania technologii stuprocentowego recyklingu zużytych paneli fotowoltaicznych. Przy udziale międzynarodowego zespołu renomowanych naukowców chcemy wprowadzić na globalny rynek innowacyjne, ekologiczne i efektywne kosztowo rozwiązania. Naszym celem jest uzyskanie i utrzymanie trwałej przewagi technologicznej w zakresie sposobu odzyskiwania surowców oraz redukcji odpadów z urządzeń wykorzystywanych w energetyce odnawialnej.

Po stronie Akademii Górniczo – Hutniczej będzie przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz opracowanie optymalnych metod przetwarzania. Badania wdrożeniowe oraz uruchomienie linii technologicznej nastąpi w zakładzie 2loop Tech w podtoruńskich Czaplach. W skład zespołu badawczego wchodzą naukowcy z Polski, Czech i Słowacji. Partnerem projektu, odpowiedzialnym za część badawczą, jest Akademia Górniczo – Hutnicza. 2loop Tech odpowiada za proces badawczo – wdrożeniowy. Umowa przewiduje zakończenie badań naukowych do 2022 r. a wdrożenie i uruchomienie linii technologicznej nastąpi do 2023 r.

Na dokumencie swoje podpisy złożyli Prorektor ds. Współpracy – Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski oraz Prezes Zarządu 2loop Tech – Marcin Karbowniczek.