Recykling instalacji energii odnawialnej – obiecująca branża dla inwestorów

Recykling instalacji energii odnawialnej

Inwestycje w recykling instalacji OZE nie są dziś szczególnie popularne, ale niektórzy inwestorzy, którzy obdarzeni się zmysłem przewidywania, są nimi żywo zainteresowani. Tak oczywiście nie dzieje się bez przyczyny – ci inwestorzy są świadomi narastającego problemu odpadów, ale i wartości, jaką może wnieść w ich portfelach inwestycyjnych skuteczny recykling.

Recykling PV i łopat turbin wiatrowych – zarabia się dobrze, a będzie jeszcze lepiej

Recykling paneli fotowoltaicznych i łopat turbin wiatrowych już dziś przynosi niektórym inwestorom pewne zyski. W 2loop Tech jednak chcemy iść o krok dalej, niż po prostu zarabiać na odbieraniu odpadów. Innowacyjna technologia pozwoli nam na wydajny recykling – efekt skali sprawi, że będzie to wielokrotnie bardziej dochodowe niż obecnie. Wszystko dlatego, że w instalacjach OZE wszystkie elementy mają ograniczoną żywotność. Będzie ona różna w zależności od technologii, ale to co można stwierdzić z całą pewnością to fakt, że i panele PV, i turbiny wiatrowe zaczynają trafiać do recyklingu w coraz większych ilościach. Jesteśmy mniej więcej 10-15 lat po tym, jak popularność OZE zaczęła rosnąć niemal wykładniczo, co oznacza, że teraz w takim samym tempie będzie przybywało odpadów. Problem więc staje się coraz większy, a na jego rozwiązaniu będzie można dobrze zarobić.

Wiemy, że branża się rozwinie

To, że recykling paneli fotowoltaicznych będzie się rozwijał, to nie jest nasze życzenie – to fakt.

 • Sama ilość paneli i turbin wiatrowych, którym kończy się okres eksploatacji, będzie od teraz rosła prawie wykładniczo, a nie liniowo z każdym rokiem, więc działa choćby efekt skali.
 • Rosną koszty pozyskania materiałów ze źródeł pierwotnych, więc wzrośnie zainteresowanie surowcami odzyskanymi w sektorze odnawialnych źródeł energii.
 • Stale rośnie zainteresowanie fotowoltaiką, co w połączeniu z punktem powyżej jest dobrym prognostykiem wzrostu cen surowców wtórnych.
 • Już dziś wymaga się recyklingu paneli, a prawdopodobnie w przyszłości ich unieszkodliwianie na składowiskach odpadów zostanie zabronione nawet w krajach, które dziś dopuszczają taką opcję – rynek surowców wtórnych będzie miał charakter globalny.

Już dziś możesz skorzystać na rozwijającym się rynku surowców z recyklingu paneli fotowoltaicznych. Zainteresuj się emisjami akcji 2loop Tech i zapoznaj się z korzyściami ekonomicznymi recyklingu.

Nasza technologia jest idealna – oto dlaczego

Efektywne kosztowo rozwiązania tworzy razem z nami międzynarodowy zespół renomowanych naukowców – to pozwala nam docierać do najbardziej innowacyjnych rozwiązań i tworzyć takie modele, które będą doskonałą odpowiedzią na problem narastającej ilości odpadów PV.

 • Stworzyliśmy technologię, która pod każdym względem stanowi rozwinięcie i udoskonalenie tych rozwiązań, z których już dziś korzysta rynek fotowoltaiki.
 • Nasza technologia jest jednocześnie kompletna i rozwojowa. Zaraz po otwarciu linii technologicznej będzie pozwalała na odzyskanie surowców, ale jednocześnie cały proces technologiczny będzie podlegał stałemu badaniu i będzie mógł być nieustannie doskonalony.
 • Jest to technologia bardzo uniwersalna, bo z założenia do opracowania technologii wzięliśmy pod uwagę panele zainstalowane w instalacjach przydomowych i na dużych farmach fotowoltaicznych, a więc wyposażenia dość różnorodne. Będziemy w stanie odzyskać prawie całość cennych surowców z paneli różnych typów.
 • Pozamerytorycznym atutem jest też to, że otwierając zakład recyklingu w Polsce, wykorzystamy korzystne położenie geograficzne i będziemy mogli stać się istotnym ogniwem w gospodarce odpadami z fotowoltaiki także w innych krajach.

2loop Tech – patrzymy szeroko, mierzymy wysoko

Tworząc naszą technologię, staraliśmy się uwzględnić efektywne ekonomicznie przetwarzanie paneli różnych typów. Chcemy odzyskiwać jak najwięcej surowców i zapewnić ich ponowne wykorzystanie w różnych gałęziach przemysłu.

Z łopat turbin wiatrowych odzyskuje się włókna węglowe i szklane – jedne i drugie mają zastosowanie w budownictwie, ale także do produkcji niektórych materiałów budowlanych. Są lekkie, bardzo wytrzymałe i trwałe, a odzyskane z łopat tworzywa wyróżniają się bardzo wysoką jakością.

Z paneli PV odzyskać można kilka różnych grup surowcowych:

 • szkło w postaci stłuczki znajdzie zastosowanie oczywiście w świecie paneli PV, który nadal będzie korzystał z tego materiału. Można jednak wykorzystać ten surowiec też w produkcji innych wyrobów szklanych;
 • odzyskane elementy z krzemu krystalicznego mogą znaleźć zastosowanie w panelach fotowoltaicznych kolejnych generacji, ale jest to także surowiec poszukiwany w przemyśle elektronicznym i nie tylko;
 • miedź i srebro to metale, które potrzebne są prawie w każdej dziedzinie przemysłu: od elektroniki, przez budownictwo, po branżę automotive oraz w przemyśle chemicznym;
 • aluminium odzyskane z obecnie produkowanych paneli PV będzie mogło być wykorzystane do produkcji ich kolejnych generacji, ale jest potrzebne też w branży budowlanej, motoryzacyjnej czy w przemyśle elektronicznym.
 • Im czystsze będą materiały, które uda się uzyskać, tym szersze będzie spektrum ich zastosowań. Im ich pozyskanie będzie tańsze, tym więcej firm będzie interesowało się ich zakupem, więc pojawią się jeszcze kolejne możliwości zbytu odzyskanych surowców wtórnych.

Dlaczego my? Bo jesteśmy najlepsi

Jako jedni z pierwszych stworzyliśmy znakomitą, efektywną metodę recyklingu paneli PV i łopat turbin. Nie powstała ona jako model teoretyczny – stworzyli ją naukowcy i praktycy, którzy wiedzą, na co zwrócić uwagę, aby proces ten był opłacalny i jak zaprojektować go w taki sposób, aby można było go stale udoskonalać. Nasz propozycja to model biznesowy, który będzie elastyczny i możliwy do dopasowania w zmieniającym się otoczeniu. Możesz zainwestować w naszą technologię i pamiętaj – kto pierwszy wchodzi na rynek ze znakomitymi rozwiązaniami, ten zyskuje na nich najwięcej.