Już 15 września pierwsza publiczna emisja akcji w 2loop Tech S.A.

Pierwsza publiczna emisja akcji 2 loop Tech
"2loop Tech S.A. emituje dwie serie akcji. Zapisy rozpoczną się 15 września na stronach internetowych spółki.

15 września rusza publiczna emisja akcji 2loop Tech S.A., która pozwoli szerokiemu gronu inwestorów uczestniczyć w naszym innowacyjnym projekcie. To zarazem pierwsza oferta akcji spółki zajmującej się recyklingiem paneli fotowoltaicznych i łopat turbin wiatrowych w Polsce. Możesz stać się współwłaścicielem innowacyjnej firmy, działającej w europejskim sektorze biznesowym o szacunkowej docelowej wartości 15 mld dolarów i uczestniczyć w projekcie, który będzie rozwijał i wdrażał innowacyjne technologie nie tylko w Polsce, ale również w skali globalnej. Planowana emisja ma na celu sfinansowanie rozwoju spółki. Dzięki niej będziemy mogli poszerzyć zakres prowadzonych badań, przygotować nowe wnioski patentowe, pokryć koszty wkładu własnego do projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i rozpocząć komercjalizację wyników badań w kraju i zagranicą. Docelowo, aby zapewnić swobodny obrót akcjami naszym inwestorom, planujemy wejść na NewConnect pod koniec 2021 roku. Więcej informacji na https://2loop.tech/emisja-akcji-pre-ipo/.