Maciej Tora – Nowy Prezes w 2loop Tech S.A.

Maciej Tora 2loop Tech

Jesteśmy niezmiernie dumni ogłoszeniem, że Maciej Tora objął stanowisko Prezesa w naszej firmie. Jego wszechstronne doświadczenie i zaangażowanie w branży technologicznej doskonale wpisują się w naszą strategię rozwoju.

 

Maciej Tora to wysoko wykwalifikowany profesjonalista o różnorodnym doświadczeniu w dziedzinie finansów, inwestycji i rozwoju biznesu. Posiadając stopień doktora na Technical University of Ostrava w dziedzinie matematycznego modelowania przeróbki surowców mineralnych oraz tytuł magistra na AGH w matematyce, ma solidne podstawy akademickie.

Przez całą swoją karierę Maciej wykazał się wyjątkowymi umiejętnościami analitycznymi, kreatywnym myśleniem i dbałością o szczegóły. Ma udokumentowane osiągnięcia w zarządzaniu wieloma projektami.

Jako założyciel i twórca 2loop Tech S.A., Maciej odpowiada za rozwój biznesu i pozyskiwanie innowacyjnych rozwiązań w modelowaniu startup’u o globalnym zasięgu. Ma talent do identyfikowania możliwości, nawiązywania wartościowych kontaktów i przygotowywania kompleksowych planów biznesowych.

Z przyjemnością informujemy, że wkrótce otworzymy nasz pierwszy zakład recyklingu w województwie łódzkim, przechodząc do fazy przemysłowej. Naszym głównym celem jest maksymalny odzysk takich cennych surowców jak krzem, srebro i miedź z zużytych paneli fotowoltaicznych. Spółka obecnie prowadzi zaawansowane rozmowy z kilkoma dostawcami specjalistycznych instalacji do recyklingu PV. Po uruchomieniu zakładu planujemy odbiór 1000 ton paneli w rocznym cyklu, dążąc do efektywnego i zrównoważonego przetwarzania tego surowca.

Jesteśmy pewni, że przywództwo Macieja przyczyni się do kontynuacji naszej misji i optymalizacji pracy naszej spółki, Zapraszamy do śledzenia naszych osiągnięć pod nowym kierownictwem!