Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował podniesienie kapitału Spółki 2loop Tech S.A.

W drugiej połowie stycznia Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował podniesienie kapitału Spółki 2loop Tech S.A. Wyemitowane zostały 157.843 akcje serii B, co spowodowało podniesienie kapitału o 15.784,30 zł. Aktualny kapitał zakładowy wynosi 315.784,30 zł.

Z przyjemnością informujemy, że w drugiej połowie stycznia Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował podniesienie kapitału Spółki 2loop Tech S.A. Tym samym emisje akcji serii B i C zostały ukończone. Wyemitowane zostały 157.843 akcje serii B, co spowodowało podniesienie kapitału o 15.784,30 zł.

Podnosząc swój kapitał zakładowy, który obecnie wynosi 315.784,30 zł, 2loop Tech S.A. umacnia swoją pozycję europejskiego lidera rynku technologii bezodpadowego recyklingu instalacji energetycznych wykorzystywanych w OZE, w tym paneli PV oraz łopat turbin wiatrowych, wartego wg Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej 15 miliardów dolarów.

Dzięki publicznej emisji akcji, 2loop Tech S.A. dał unikalną możliwość stania się współwłaścicielem innowacyjnej firmy oraz uczestnictwa w projekcie, który nie tylko rozwija, ale i wdraża nowoczesną technologię na skalę światową. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Jak mówił dr Grzegorz Kujawski, przewodniczący Rady Nadzorczej 2loop Tech S.A., o planowanej obecności spółki na zorganizowanym rynku akcji prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych NewConnect:

[…] To nie tylko prestiż i nasza ambicja. To także realizacja zobowiązania wobec inwestorów zapewnienia płynności akcji, które kupią w Pre-IPO. Chcemy też zapewnić sobie kapitał na dalszy rozwój, a także zdobyć i udowodnić naszą kompetencję w pozyskiwaniu kapitału, który jest niezbędny do inwestowania i budowy zakładów przemysłowych.

Podniesienie zakładu kapitałowego stwarza nam możliwość poszerzenia zakresu prowadzonych badań, przygotowywania nowych wniosków patentowych. Daje możliwość pokrycia kosztów wkładu własnego dla projektów finansowanych ze środków publicznych oraz rozpoczęcia komercjalizacji wyników badań w kraju i zagranicą.

Nie chcemy być po prostu firmą, która przetwarza panele fotowoltaiczne. Chcemy opracowywać i wdrażać technologie recyklingu OZE, uzyskiwać patenty zarówno w Polsce jak i zagranicą, chcemy patenty te udostępniać innym podmiotom na podstawie umów licencyjnych. – dodaje Dr Grzegorz Kujawski.

Więcej informacji dla akcjonariuszy spółki 2loop Tech S.A. można znaleźć na stronie internetowej, gdzie znalazły się m.in. dokumenty dotyczące zakończonej emisji.