Inwestycja w recykling paneli fotowoltaicznych (PV). Dlaczego warto?

Inwestycja w recykling paneli fotowoltaicznych (PV)

Do tej pory, jeśli mówiło się o inwestycjach w PV, to chodziło raczej o udziały w firmach zakładających instalacje albo będących operatorami większych elektrowni słonecznych. Dziś pojawia się nowa możliwość: inwestycje w recykling. Im więcej paneli będzie uszkodzonych lub zużytych (zestarzeją się), tym większa będzie potrzeba sensownego zagospodarowania tych odpadów. Dlaczego jest to obszar, w którym czekają spore pieniądze?

Oczywisty pomysł na biznes: recycling paneli fotowoltaicznych

Żywotność modułów fotowoltaicznych jest ograniczona. Ogniwa krzemowe – podobnie zresztą jak wszystkie inne elementy instalacji PV – są traktowane jako odpad (spr. dyrektywa o elektrośmieciach) i muszą zostać poddane recyclingowi. Koszt dziś wynosi 2% ceny zakupu paneli i to pierwsze, choć niezbyt imponujące źródło dochodu. Znacznie więcej można zarobić na odzysku surowców wtórnych: krzem, metale szlachetne, metale przemysłowe, takie jak np. miedź czy aluminium mogą być odzyskane do ponownego użycia, a ich sprzedaż na pewno będzie przynosiła większy zysk niż sam recycling. Dziś do recyklingu trafiają panele sprzed 2010 roku – niezbyt zaawansowane w porównaniu z obecnie instalowanymi, ale i mniej trwałe. Panele montowane później wprawdzie mają większą żywotność, ale i tak trafią do zagospodarowania (recyclingu) już niedługo, a z ton odpadów można pozyskać masę cennych surowców.

Inwestycja strategiczna: tego będą wymagały przepisy

Dziś firmy zajmujące się kwestią recyklingu modułów PV niejako wybiegają w przyszłość. Na razie bowiem fotowoltaika ma zostać po prostu unieszkodliwiona, jednak kiedy do utylizacji skierowane zostaną kolejne miliony ton paneli, na gruncie prawa krajowego i unijnego, pojawią się przepisy zobowiązujące do poddawania recyklingowi zużytych paneli w sposób bardziej zaawansowany, niż tylko jako elektrośmieci. Firmy, które już dziś będą zajmowały się recyklingiem paneli, będą wtedy biznesowo w doskonałym położeniu.

Warto dodać, że już teraz obowiązująca i zaimplementowana dyrektywa o elektrośmieciach narzuca obowiązek odzyskania określonego procentu wagowego elektrośmieci, w tym paneli PV. Obecnie wymóg ten to 85 procent masy produktu, którą trzeba odzyskać w postaci surowców. W przyszłości zapewne współczynnik ten zostanie zwiększony.

Odpowiedzialny biznes w energii odnawialnej

Można odnieść się do fotowoltaiki jako zielonej energii, ale jeśli moduły nie będą poddawane recyklingowi, to nie będzie mowy o niskim wpływie na środowisko. I tak, jak dziś dla wielu firm przejście na zasilanie z ogniw fotowoltaicznych jest kwestią wizerunkową, tak wtedy będzie nią również oddanie zużytych paneli do recyklingu. I znów tak, jak dziś w różny sposób zachęca się firmy i gospodarstwa domowe do przejścia na fotowoltaikę, tak za kilka lat pojawi się boom na programy, które będą miały zachęcić do odpowiedzialnego recyklingu starych instalacji. Niezależnie czy będzie to jedynie zachęta, czy też obowiązek, zawsze wygrywa ten, kto podejmie się recyklingu.

Na recyklingu paneli fotowoltaicznych zarabia się kilka razy

Proces utylizacji paneli fotowoltaicznych jest jeszcze w miarę łatwy do opracowania, natomiast recykling to już trudniejsza sprawa. Utylizacja to słowo szersze, gdyż obejmuje nie tylko recykling, ale też może polegać na składowaniu odpadów na wysypisku. Sam recykling jest bardziej złożony.

Ta złożoność generuje wiele okazji do wytworzenia wartości. Same opłaty za zagospodarowanie odpadów i zarobek ze sprzedaży odzyskanego materiału są dość oczywiste, ale dochodzi do tego jeszcze technologia. Tę trzeba opracować i ulepszać, a w tym procesie powstają ciekawe rozwiązania, które same w sobie mogą być źródłem dochodu ze sprzedaży patentów lub projektów pobocznych. Ponieważ recykling paneli PV to świeży temat, takich okazji do zarobku mimochodem, będzie prawdopodobnie całkiem sporo. Na to wszystko nakłada się jeszcze fakt, że surowce, które można odzyskać z paneli fotowoltaicznych, będą drożały, więc cała operacja będzie stawała się coraz bardziej opłacalna.

O jak dużym problemie mowa?

Żywotność paneli wynosi od kilkunastu do prawie 30 lat. To sporo, więc czy można już dziś mówić o zużyciu instalacji fotowoltaicznych? Tak, można, ponieważ w UE do 2010 zainstalowanych było 1,5 miliona ton paneli. W ciągu pięciu lat przybyło dwukrotnie więcej i to wszystkie panele będą musiały w końcu zostać zagospodarowane. Pierwsze partie trafiają do recyclingu, odzysku itd. już teraz. Z drugiej strony – każda nowa generacja paneli będzie wymagała dopracowania metod recyklingu i pozyskiwania surowców z odpadu. Szacuje się, że w naszym kraju do 2025 roku zainstalowanych będzie ok. 420 tys. ton paneli. To olbrzymia ilość surowca, który będzie można stopniowo odzyskiwać, ale nie można tego zrobić z marszu: technologia musi powstać już teraz, żeby później już tylko ją przystosowywać do kolejnych typów i generacji paneli.

Zysk, który możesz schować do kieszeni

2loop Tech S.A. jest jedną z firm, która chce przecierać szlaki w recyklingu modułów fotowoltaicznych. Ponieważ opracowanie odpowiednich technologii wymaga czasu i pieniędzy, zdecydowaliśmy się na finansowanie przez emisję akcji. Kupując akcje – a to będzie możliwe już w drugiej połowie 2021 roku – możesz wejść w jedną z najbardziej obiecujących inwestycji naszych czasów. Panele fotowoltaiczne mogą dać Ci spore korzyści, nawet jeśli nie założysz ich na swoim dachu. To już nie jest kwestia do rozważenia w przyszłości: pierwsze panele już dziś trafiają do recyclingu. Im wcześniej zaczniesz na tym zarabiać, tym większy kawałek tortu może ci się udać odkroić dla siebie.