4 powody, dla których warto zainwestować w recykling odnawianych źródeł energii.

Powody, dla których warto zainwestować w recykling odnawianych źródeł energii

Inwestycje można podzielić na te kiepskie, czyli podejmowane tylko na podstawie przeczuć i dobre, czyli te, za którymi stoją solidne powody, żeby wierzyć w ich opłacalność. Branża recyklingu odnawialnych źródeł energii zdecydowanie zalicza się do tej drugiej kategorii. Powodów, dla których można wróżyć sukces takiej inwestycji, jest kilka.

Przede wszystkim potrzeba

Wraz z rosnącą popularnością, jaką zyskują odnawialne źródła energii, rośnie też ilość odpadów generowanych w tej branży. Ich zagospodarowanie już dziś jest koniecznością ze względu nie tylko na przepisy, ale też rzeczywistość gospodarczą i odpowiedzialność społeczną. Odpady z instalacji fotowoltaicznych stają się w coraz większym stopniu źródłem surowców do produkcji nowych paneli. Ponieważ popyt na nie jeszcze się wzmaga, trzeba skupić się na recyklingu. Z jednej strony recykling jest wymuszony przepisami. Z drugiej – to wyraz realnej troski o stan środowiska, czyli po części element koncepcji odpowiedzialności społecznej biznesu. To także element maksymalnie samowystarczalnego cyklu życiowego instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej, w którym kolejne instalacje produkuje się z surowców odzyskanych z ich starszych generacji.

Po drugie: rzeczywista podstawa technologiczna

W ramach każdej inwestycji trzeba rozważyć, w jakim stopniu konkretna branża ma szanse spełnić pokładane w niej nadzieje. W 2loop Tech S.A. opracowujemy technologię wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą. Już w 2021 roku jesteśmy w stanie całkiem konkretnie opisać proces technologiczny, jaki będziemy wykorzystywać w recyklingu instalacji energii odnawialnej, a kolejny rok będzie momentem, w którym uzyskamy możliwość działania na skalę przemysłową. Technologia opracowana w ośrodku badawczym AGH to ekonomiczne, wydajne rozwiązanie, wpisujące się w realne potrzeby rynku OZE. Inwestycja w nasze akcje nie będzie podbudowana wyłącznie wiarą w sukces – za naszą technologią stoi energia jednego z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce i długie miesiące rozwoju technologii, która przyczyni się do pełniejszej ochrony środowiska i zapewni możliwość wzrostu dla sektora OZE.

Po trzecie: rozwój przepisów

Już dziś odnawialne źródła energii muszą, po okresie eksploatacji, przejść recykling, natomiast nowe przepisy, które dopiero zostaną opracowane, wymuszą z pewnością zwiększenie wydajności tego procesu. Korzystać z recyklingu OZE będą klienci indywidualni i firmy na całym świecie i ten, kto będzie dysponował najbardziej ekonomiczną technologią przerobu odpadów z fotowoltaiki, będzie mógł na niej zarobić więcej z każdym kolejnym zaostrzeniem przepisów. Już dziś gospodarki zachodnie skupiają się na tym, żeby recykling paneli fotowoltaicznych był jeszcze wydajniejszy. Właśnie teraz opracowujemy nowe metody, które będą odpowiedzią na zmiany, jakie nadejdą za rok, dwa lub pięć. Oczywiście nie da się przewidzieć wszystkich zmian formalnych, ale dysponując najlepszą dostępną technologią, możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć – jesteśmy przygotowani!

Po czwarte: wymuszona aktywność sektora

Dziś odpady z fotowoltaiki nie są jeszcze wielkim problemem dla gospodarki. Firmy zajmujące się recyklingiem takich odpadów są w stanie – choć z coraz większym trudem – zaspokoić popyt na tego rodzaju usługi. Jednocześnie temat jest bardzo medialny i zwraca się na niego dużą uwagę. To oznacza, że recykling odpadów z fotowoltaiki znajduje się pod dokładną obserwacją dziennikarzy, aktywistów, polityków skupionych na ochronie środowiska i organizacji pozarządowych. Jest to czynnik, który może być źródłem wymuszonej aktywności – zakłady recyklingu odpadów z OZE będą musiały działać sprawniej i być bardziej rentowne, żeby zaspokoić oczekiwania szeroko rozumianej opinii publicznej. To oznacza wzrost, który prawdopodobnie będzie szybszy, niż gdyby miał wynikać tylko z podstawowych procesów rynkowych – zyski z recyklingu paneli będą musiały być wyższe, żeby finansować dalszy rozwój sektora.

Kto pierwszy inwestuje, ten pierwszy zarabia

Na świecie w 2021 roku coraz głośniej mówi się o pewnych nowych technologiach w recyklingu paneli fotowoltaicznych. W 2loop Tech S.A. jesteśmy odpowiedzialni za jeden z najnowocześniejszych i najbardziej kompleksowych procesów technologicznych w tym segmencie. Jako jedni z pierwszych będziemy dysponowali wysoce opłacalnym procesem i równie szybko będziemy mogli rozpocząć działalność na skalę przemysłową. To oznacza, że jeśli już dziś zapiszesz się na nasze akcje, staniesz się współwłaścicielem perspektywicznego biznesu od samego początku, zanim jeszcze zaczniemy stosować naszą technologię recyklingu w pełnej skali. A trzeba pamiętać, że biorąc pod uwagę, że przez kolejne lata popyt na tego rodzaju usługi będzie tylko rósł.