Zgłoszenie 2loop Tech przez UPRP do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

2loop Tech logo
Mamy przyjemność poinformować, że nasza działalność została dostrzeżona i doceniona przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, czego skutkiem jest zgłoszenie 2loop Tech S.A. przez UPRP do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kategorii specjalnej: Badania + Rozwój
W uzasadnieniu pani Prezes Urzędu Patentowego RP napisała m.in.: „UPRP nominuje firmę 2loop.tech z kilku, istotnych względów. Podmiot stanowi znakomity przykład polskiego kapitału, zorientowanego na rozwijanie dorobku krajowych naukowców i procesy komercjalizacyjne w oparciu o chronioną własność intelektualną. Firma opracowała przełomową technologię, w wysoce konkurencyjnej i topowej branży na poziomie globalnym.”


Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze, przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa w ciągu osiemnastu edycji zmieniała swoją formułę, jednak cel przyznawania Nagród do dzisiaj pozostaje niezmienny – wspierać polskich przedsiębiorców i wyróżniać tych najlepszych. Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP zostają uhonorowane przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm.

Składane przez nas wnioski patentowe zainteresowały UPRP i zostaliśmy docenieni za świadomość konieczności dbania o ochronę własność intelektualną. W dalszej części uzasadnienia, Prezes Urzędu pisze: „Firma jest podmiotem o stosunkowo młodym stażu, ale zarazem o znaczącym dorobku. Jest firmą technologiczną, która rozwija innowacje we własnym zakresie – w ramach swojego centrum badawczo-rozwojowego, a także w partnerstwie z polską nauką. Firma analizuje potencjał technologiczny konkurencji na poziomie europejskim i światowym, stawiając sobie wyzwania technologiczne i eksportowe na najwyższym poziomie. 2loop.tech posiada profesjonalną świadomość ochrony własności intelektualnej, na której opiera swój rozwój i wpisane jest to w kulturę organizacyjną firmy.”

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP jest wręczana w trakcie największych polskich targów przemysłowych. W ostatnich latach w  trakcie prestiżowego Kongresu 590.