2loop Tech w magazynie Nowa Energia

2loop Tech w magazynie Nowa Energia
Na zdjęciu prof. Barbara Tora oraz dr inż. Krzysztof Broda z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarowania Zasobami AGH w Krakowie przy pracy nad metodą recyklingu paneli PV

"W drukowanym magazynie Nowa Energia, opublikowany został artykuł, w ramach którego prof. dr hab. inż. Barbara Tora, przewodnicząca Rady Naukowej 2loop Tech S.A., wraz z dr Krzysztofem Brodą z AGH, opowiadają o technologii recyklingu paneli fotowoltaicznych.

Technologia recyklingu paneli fotowoltaicznych firmy 2loop Tech S.A.

Magazyn Nowa Energia to wydawany od 2008 periodyk poświęcony branży energetycznej. Gromadzi wiedzę na temat polskiej energetyki, prezentuje innowacje technologiczne, wdrożenia, materiały na temat ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, a także odnośnie automatyki, informatyki, finansów i efektywnego wykorzystania energii elektrycznej. W numerze 4(80)/2021 opublikowany został 4-stronicowy artykuł na temat technologii produkcji i recyklingu paneli fotowoltaicznych firmy 2loop Tech S.A.

Profesor Tora wraz z doktorem Brodą omawiają podstawowe zagadnienia związane z recyklingiem, problemy wynikające z konstrukcji poszczególnych generacji ogniw fotowoltaicznych oraz perspektywy rozwoju technologii. Wspominają nie tylko o tradycyjnych ogniwach krzemowych, ale i cienkowarstwowych czy o panelach z perowskitów.

„Najpopularniejszymi modułami fotowoltaicznymi, występującymi w instalacjach PV są moduły krzemowe i cienkowarstwowe. Składają się z krzemu, szkła, plastiku i miedzi lub innych metali. Ze względu na różnice w strukturze, ich procesy recyklingu są różne. Recykling modułów krzemowych polega na oddzieleniu części aluminiowych (ramy i okablowanie) od części szklanych. Następnie szklane elementy są rozdrabniane i segregowane na poszczególne składniki (szkło, krzem, miedź, plastik) z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń.” – piszą autorzy w artykule.

Badania nad rozwojem technologii recyklingu paneli PV są prowadzone wspólnie przez 2loop Tech S.A. i Akademię Górniczo-Hutniczą, w ramach konsorcjum, którego nasza firma jest liderem. Umowa konsorcjum, zawarta w kwietniu br. Przewiduje zakończenie pierwszego etapu badań w 2022 r. oraz wdrożenie i uruchomienie linii technologicznej do końca 2023 r.

Pełną wersję artykułu znajdziesz tutaj