2loop Tech S.A. zastrzeżonym znakiem towarowym na terenie całej Unii Europejskiej

„Od momentu założenia 2loopa naszym celem było działanie nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w skali świata. Potwierdzenie rejestracji znaku towarowego na terenie całej Unii Europejskiej jest naturalnym krokiem na drodze do globalnej obecności spółki.” - Marcin Karbowniczek

Z przyjemnością informujemy, że Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wydał naszej spółce świadectwo rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej dla „2loop Tech closing the loop”. Od tej chwili jesteśmy marką europejską.

Udzielona nam licencja pozwoli spółce 2loop Tech. S.A. na: udzielanie licencji na prawa własności intelektualnej, w szczególności licencjonowanie rozwiązań technicznych zwłaszcza w dziedzinie recyklingu odpadów; zarządzanie w zakresie udzielania licencji na rozwiązania techniczne technologiczne i organizacyjne zwłaszcza w dziedzinie recyklingu odpadów na rzecz osób trzecich.

Marcin Karbowniczek, prezes zarządu spółki, skomentował wydarzenie:

„Od momentu założenia 2loopa naszym celem było działanie nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w skali świata. Potwierdzenie rejestracji znaku towarowego na terenie całej Unii Europejskiej jest naturalnym krokiem na drodze do globalnej obecności spółki.”

Myśląc o recyklingu paneli fotowoltaicznych oraz łopat turbin wiatrowych i ich wykorzystaniu w przemyśle budowlanym, nasz znak towarowy będzie mógł być wykorzystywany w zakresie obejmującym m.in.: przetwarzanie odpadów, recykling odpadów, spalanie odpadów, niszczenie odpadów, obróbka odpadów, recykling tworzyw sztucznych, recykling paneli fotowoltaicznych i recykling elektrowni wiatrowych, a także materiały budowlane niemetalowe, beton, mieszanki betonowe zawierające domieszki w postaci polimerów, mieszanki betonowe zawierające domieszki w postaci zbrojenia rozproszonego, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, materiały do budowy i pokryć nawierzchni dróg i materiały wiążące do naprawy dróg.