2loop Tech S.A. podpisało memorandum o porozumieniu z Wydziałem Górnictwa i Geologii Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie

Zależy nam, żeby wprowadzenie na rynek unikalnych technologii przyczyniło się do zwiększenia świadomości w społeczeństwie, a nowe podejście do tematu recyklingu OZE, mogło stać się dobrym materiałem do nauki i rozwoju.

Z przyjemnością informujemy, że spółka 2loop Tech S.A. podpisała memorandum o porozumieniu pomiędzy spółką a Wydziałem Górnictwa i Geologii Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie [VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology].

Wydział Górnictwa i Geologii Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie to jedna z najstarszych uczelni w Europie, a jego historia sięga 1716 roku. Zróżnicowane i wszechstronne podejście wydziału jest widoczne w charakterystyce badawczej i edukacyjnej, gdzie zakres studiów nie tylko wspiera praktyczne zastosowania wiedzy, ale także kładzie nacisk na kreatywne i innowacyjne podejście do edukacji, nauki i badań w unikalny sposób łącząc nauki przyrodnicze z kierunkami technicznymi i ekonomicznymi. Wydział aktywnie współpracuje z wieloma czeskimi i zagranicznymi uniwersytetami, instytucjami badawczymi i firmami.

Chcielibyśmy, żeby działania prowadzone przez spółkę 2loop Tech S.A. nie ograniczały się tylko do opracowywania i wdrażania nowych technologii, dzięki którym recykling pozostałości po odnawialnych źródłach energii będzie bardziej efektywny. Zależy nam także na tym, żeby wprowadzenie na rynek unikalnych technologii przyczyniło się do zwiększenia świadomości w społeczeństwie, a nowe podejście do tematu recyklingu OZE, mogło stać się dobrym materiałem do nauki i rozwoju.

Główne cele współpracy pomiędzy VSB-TUO, FMG a spółką 2loop Tech S.A. to:

– promowanie zainteresowania działalnością dydaktyczną i/lub badawczą odpowiednich instytucji oraz promowanie wymiany instytucjonalnej poprzez mobilność kadry naukowej oraz administratorów instytucji partnerskich w celu uczestnictwa w różnych działaniach dydaktycznych i/lub badawczych oraz w celu rozwoju zawodowego,

– poszukiwanie możliwości uczestnictwa studentów VSB-TUO, FMG w projektach prowadzonych przez 2loop Tech S.A.,

– poszukiwanie możliwości wspólnych projektów badawczych,

– organizowanie sympozjów, konferencji lub krótkich kursów, warsztatów oraz spotkań o tematyce badawczej.

Nowe porozumienie z czeską VSB jest dla nas ważne, gdyż otwiera nam szerszy dostęp do zagranicznych naukowców, a w tym do młodych talentów, które chcielibyśmy odkrywać i angażować do pracy dla 2loopa – powiedział Marcin Karbowniczek, prezes 2loop Tech S.A. Doświadczenia Wydziału Górnictwa i Geologii VSB oraz kontakty międzynarodowe tej uczelni pozwolą nam też przyspieszyć międzynarodową ekspansję, a w tym ułatwią dostęp do środków publicznych, przeznaczonych na badania i rozwój w UE – dodaje Marcin Karbowniczek.