2loop Tech S.A. nominowana do nagrody R&D Impact

2loop Tech S.A. nominowana do nagrody R&D Impact

"Z radością informujemy, że nasza firma została nominowana do nagrody R&D Impact za projekt innowacyjnego recyklingu paneli fotowoltaicznych.

2loop Tech S.A. z nominacją do nagrody R&D Impact

R&D Impact to miejsce dedykowane badaniom i rozwojowi – innowacjom i innowatorom, przyszłościowym inwestycjom oraz ich wykonawcom, reprezentującym biznes, otwartą naukę oraz nowoczesny samorząd. W ramach tematów prezentowane są projekty i ludzie mający wpływ na rozwój gospodarczy oparty na wiedzy, wizji i odwadze. Redakcja R&D Impact publikuje artykuły w wydaniach papierowych i internetowych „Forbesa” i „Dziennika Gazety Prawnej” oraz na własnym portalu „R&D Impact” – www.rdimpact.pl.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni i nagrodzeni w trakcie kongresu We Love R&D, który odbędzie się w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Kongres ten to wydarzenie na żywo, streamowane online i skupiające liderów projektów naukowych, myśli technologicznej i przedsięwzięć infrastrukturalnych, przekładających się na rozwój społeczeństwa w poszczególnych dziedzinach życia. Wydarzenie skupia osoby sprawnie nadające większy zasięg i skalę swoim przedsięwzięciom dzięki umiejętnemu korzystaniu z dóbr ery cyfrowej. Inicjatywa, a także towarzysząca jej kampania społeczna w Internecie tworzą wspólną przestrzeń do rozwoju dla osób zarządzających unikatowymi projektami.

Uczestnikami eventu będą samorządowcy, naukowcy, przedsiębiorcy, inwestorzy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i dziennikarze zaangażowani w umiejętne, bezpieczne i pozytywne wykorzystywanie wirtualnej rzeczywistości w celu najbardziej skutecznej komunikacji i popularyzacji przedsięwzięć przyczyniających się do wzrostu gospodarczego, poprawy dobrobytu i zmniejszania różnic społecznych.

Statuetki i Certyfikaty Nagrody trafią do rąk przedstawicieli myśli technologicznej i projektów infrastrukturalnych, którzy wpływają na zwiększanie świadomości społecznej na temat możliwości do wykorzystania i sukcesów innowacyjnych projektów i nowatorskich inwestycji. Robią to m.in. poprzez wykorzystanie potencjału nowoczesnych mediów w działaniach komunikacyjnych i wizerunkowych, dotyczących prowadzonych projektów.

Organizatorem Nagrody i Kongresu jest agencja interaktywna R&D Promotion.