Złożenie przez nas wniosku do Narodowego Centrum Badan i Rozwoju – działamy, ponieważ przyszłość zaczyna się dziś.

Złożenie przez nas wniosku do Narodowego Centrum Badan i Rozwoju – działamy, ponieważ przyszłość zaczyna się dziś 2loop Tech news

Kolejnym krokiem po zawarciu umowy konsorcjum z Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie stało się złożenie przez nas wniosku do Narodowego Centrum Badan i Rozwoju o dofinansowanie badań i wdrożenia linii technologicznej. Fakt ten miał miejsce 20 kwietnia bieżącego roku.

Mając świadomość, że rynek modułów fotowoltaicznych jest najszybciej rozwijającym się ze wszystkich sektorów energii odnawialnej wiemy, jak ważny jest stały rozwój technologii i infrastruktury do recyklingu paneli.

Staramy się tym samym o pozyskiwanie finansowania w związku z opracowaniem przez nas technologii recyklingu zużytych ogniw fotowoltaicznych w celu uzyskania innowacyjnych produktów o parametrach umożliwiających ich zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu oraz weryfikacji właściwości produktów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Warto nadmienić, iż projekt zakłada prowadzenie badań w skali zbliżonej do przemysłowej.

Ciągle wzrastająca liczba montowanych instalacji PV będzie za kilkadziesiąt lat skutkować ogromną ilością odpadów, które przetworzone w nieodpowiedni sposób będą stanowić zagrożenie dla środowiska. Tylko efektywne rozwiązania recyklingowe zużytych elementów instalacji bezdyskusyjnie potwierdzą, że energia produkowana dzięki panelom fotowoltaicznym jest czysta i warto w nią inwestować.