[Poradnik]Jak zapisać się na akcje 2loop Tech S.A.?

poradnik zapisów na akcje 2loop Tech S.A.
Zapisy na akcje serii B w ramach oferty publicznej PRE-IPO rozpoczynają się już 15 września o godzinie 9:00 rano. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym poradnikiem, aby proces zapisu przebiegł jak najsprawniej.
Dokonanie zamówienia wiąże się ze skorzystaniem z naszego elektronicznego formularza zamówienia, który od 15 września 2021 r., od godziny 9:00 będzie publicznie dostępny pod adresem https://emisja.2loop.tech.

Internetowy formularz zamówienia

Krok 1. Wypełnienie formularza elektronicznego

W pierwszym kroku prosimy o staranne wypełnienie formularza zamówienia, podając liczbę nabywanych akcji i swoje dane osobowe. Pola oznaczone gwiazdką są niezbędne do zapisu. Przed przejściem do dalszego kroku prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie dane się zgadzają – a szczególnie adres e-mail, numer telefonu i liczba zamawianych akcji.
poradnik zapisów na akcje 2loop Tech S.A. - krok 1
Naciśnięcie przycisku dalej spowoduje wygenerowanie kodu SMS, który zostanie wysłany na Państwa numer telefonu. Kod ten będzie potrzebny do weryfikacji Państwa numeru telefonu – będzie trzeba go wpisać w okienko, które się pojawi. W przypadku kilkurazowej, nieudanej weryfikacji telefonu, numer zostanie trwale zablokowany.
poradnik zapisów na akcje 2loop Tech S.A. - krok 1 - potwierdzenie SMS

Krok 2. Potwierdzenie danych i wydanie niezbędnych zgód

W drugim kroku prosimy o potwierdzenie danych, zapoznanie się ze zgodami i zaznaczenie wszystkich z nich. Są one niezbędne do przeprowadzenia zapisu. W razie znalezienia błędu w podanych danych, można wrócić do poprzedniej strony i poprawić część z nich. Jeśli któraś z danych nie jest możliwa do poprawienia, prosimy o zamknięcie wszystkich okien przeglądarki i rozpoczęcie zapisu od nowa.
poradnik zapisów na akcje 2loop Tech S.A. - krok 2
Po potwierdzeniu danych i wyrażeniu zgód nastąpi automatyczne przekierowanie do bramki płatności w serwisie imoje bank ING. Czas na dokonanie płatności wynosi ok. 10 minut. W przypadku gdyby zdarzyło się Państwo niechcący zamknąć okno przeglądarki na tym etapie, prosimy zajrzeć na skrzynkę pocztową, na którą bramka imoje od razu wysyła informacje o rozpoczętej płatności. W wiadomości tej znajduje się link, który pozwoli kontynuować płatność pomimo wcześniejszego zamknięcia okna przeglądarki.

Krok 3. Wybranie metody płatności w imoje

Na stronie bramki konieczne będzie wybranie banku, z którego chcą Państwo dokonać przelewu za rezerwowane akcje. Należy również zaznaczyć oświadczenie na zgodę z regulaminem banku i kliknąć przycisk Zapłać. Informujemy, że jedyna dodatkowa dana, jaka trafia do banku ING w trakcie płatności wspieranej przez bramkę, to Państwa adres e-mail, który zgodnie z regulaminem bramki imoje, bank zobowiązuje się użyć jedynie na potrzeby przeprowadzenia płatności.
poradnik zapisów na akcje 2loop Tech S.A. - krok 3

Krok 4. Zalogowanie się do swojego banku i dokonanie przelewu

Po kliknięciu przycisku Zapłać bramka automatycznie przekieruje użytkownika do serwisu transakcyjnego wybranego banku. Dane odbiorcy płatności będą automatycznie wypełnione, a sam przelew będzie natychmiastowy. Ewentualne opłaty za transfer będą zgodne z opłatami Państwa banku. Prowizję za obsługę bramki opłacamy my.
Wygląd interfejsu logowania do banku będzie zależeć od wybranego banku. Po poprawnym zakończeniu płatności, system powinien Państwa przekierować z powrotem na stronę bramki, gdzie pojawi się komunikat o rezultacie transakcji.
poradnik zapisów na akcje 2loop Tech S.A. - krok 4
Po krótkiej chwili bramka przekieruje Państwa z powrotem na stronę formularza emisji, informującą o tym, czy zapis się powiódł.
poradnik zapisów na akcje 2loop Tech S.A. - Sukces

Wiadomości e-mail

W trakcie poprawnego zapisu powinni otrzymać Państwo trzy wiadomości e-mail.

1. Wiadomość z bramki imoje

Pierwszą wiadomością będzie informacja o rozpoczęciu płatności. Nie musi ona oznaczać, że płatność faktycznie miała miejsce – bank wysyła tę wiadomość od razu po przekierowaniu do bramki. Za pomocą tej wiadomości można zarówno sprawdzić status transakcji, jak i dokończyć płatność, gdyby wcześniej się to nie udało. Proszę jednak pamiętać, że możliwość opłaty zamówienia będzie dostępna tylko przez ok. 10 minut. Po tym czasie bank automatycznie anuluje możliwość zapłaty i by zarezerwować akcje, trzeba ponownie wypełnić elektroniczny formularz zapisu.
Uwaga – wiadomość od bramki wyświetla się różnie w różnych programach pocztowych. Pomóc może zgoda w programie na wyświetlenie zewnętrznych grafik. Warto wiedzieć, że umieszczony na środku, na pomarańczowym tle, biały napis „Sprawdź status lub dokończ płatność” jest przyciskiem.
poradnik zapisów na akcje 2loop Tech S.A. - Wiadomość 1

2. Potwierdzenie rezerwacji

Drugą wiadomością, jak zazwyczaj przychodzi w ciągu kilku minut od dokonania płatności jest potwierdzenie rezerwacji. Oznacza ono, że otrzymaliśmy Państwa środki i że odpowiednia liczba akcji została dla Państwa zarezerwowana. Potwierdzenie to zawiera kilka pól, które w razie ewentualnych wątpliwości umożliwią nam wsparcie Państwa. Jednoznacznie identyfikują one rezerwację.
poradnik zapisów na akcje 2loop Tech S.A. - Wiadomość 2

3. Plik PDF z wypełnionym formularzem

Trzecia wiadomość będzie zawierać plik PDF z właściwym formularzem zapisu, zgodnym ze wzorem z Dokument Ofertowego. Formularz ten będzie od razu wypełniony w oparciu o dane, które podali Państwo w formularzu elektronicznym, w pierwszym kroku zapisu. Konieczne będzie podpisanie formularza, najlepiej Profilem Zaufanym lub Podpisem Kwalifikowanym i odesłanie tak zatwierdzonego formularza na nas adres e-mail. Ze względu na wymogi formalne, dopiero w tym momencie zapis staje się ważny.
poradnik zapisów na akcje 2loop Tech S.A. - Wiadomość 3
Wiadomość z formularzem zapisu wysyłamy w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji, ale w praktyce znacznie szybciej. Formularz prosimy odesłać najlepiej niezwłocznie i nie później niż w ciągu 5 dni roboczych. Po tym czasie będziemy zmuszeni anulować Państwa rezerwację i dokonać zwrotu płatności, aby umożliwić zapis na akcje innym chętnym.

Często zadawane pytania

Poniżej prezentujemy i odpowiadamy na kilka pytań, jakie mogą się nasunąć podczas składania zapisu.

1. Formularz pozwala na zapis na do 2200 akcji. Co jeśli chcę zamówić ich więcej?

Ze względu na ograniczenia bankowe, wprowadziliśmy górny limit jednorazowego zapisu w wysokości 2200 akcji. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by po jednym zapisie dokonać kolejnego. Jedna osoba może dokonać dowolnej liczby zapisów, aż do wyczerpania emisji.

2. Formularz zapisu nie pozwala na zamówienie mniejszej liczby akcji niż 100. Co zrobić jeśli chcę zamówić ich mniej?

Niestety, ale ustaliliśmy minimalną wielkość zamówienia na 100 akcji, co wynika z konieczności obsłużenia dużej liczby chętnych. Wierzymy, że założona minimalna liczba 100 akcji jest ilością niezbyt wygórowaną i sprawi, że proces zapisów będzie przebiegać tak sprawnie, jak to możliwe. Jeśli osoba chcąca nabyć mniejszą liczbę akcji niż 100 jest w stanie znaleźć kogoś, z kim dokona wspólnego zakupu, nic nie stoi na przeszkodzie, by następnie odsprzedała część z nabytych akcji drugiej osobie.

3. Mam problem z zamówieniem

Jeśli w trakcie próby składania zamówienia wystąpił błąd techniczny, np. w związku z poprawianiem danych, prosimy o zamknięcie wszystkich okien przeglądarki i ponowne rozpoczęcie zapisu. Jeśli w trakcie dokonywania zamówienia pojawiły się inne komplikacje, błąd w danych lub jakaś inna trudność, prosimy przede wszystkim o kontakt mailowy na adres biuro@2loop.tech. W treści wiadomości prosimy podać informacje z otrzymanych wiadomości (z bramki ING lub z adresu emisja@2loop.tech), a jeśli takie wiadomości nie dotarły, prosimy podać swoje dane i opisać problem wraz z orientacyjną godziną dokonywanego zamówienia.
W razie spraw pilnych, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym biurem, pod numerem +48 513 62 8888. Telefon jest obsługiwany w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze, od godziny 9 do 17.
Na wszystkie wiadomości postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.
Więcej informacji na temat PRE-IPO można znaleźć pod adresem https://2loop.tech/emisja-akcji-pre-ipo/.